35/1971

Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.

Sitten kun tasavallan presidentti on 13 päivänä marraskuuta 1970 päättänyt Suomen osalta hyväksyä eräät muutokset kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen (SopS n:o 27/67) liitteeseen ja kun sanotut muutokset tulivat voimaan kansainvälisesti 12 päivänä elokuuta 1971, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että ne ovat Suomen osalta voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1971.

Alkuperäinen sopimus: 27/1967

Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva YLEISSOPIMUS

LIITE

1. OSA

Määritelmät ja yleiset määräykset A. MÄÄRITELMÄT

Tämän liitteen määräyksiä sovellettaessa alempana olevilla määritelmillä on seuraava merkitys:

Lasti. Kaikki omaisuus, tavara, kauppatavara ja kaikenlaiset tarvikkeet, joita kuljetetaan aluksella, muu kuin posti, aluksen varastot, aluksen varaosat, aluksen varusteet, laivaväen omaisuus ja matkustajien mukanaan kuljettamat matkatavarat.

Laivaväen omaisuus. Vaatetus, jokapäiväisessä käytössä tarvittavat esineet ja kaikki muut laivaväelle kuuluvat ja aluksessa olevat tavarat, joihin saattaa kuulua rahavaroja.

Laivaväen jäsen. Jokainen henkilö, joka on asianmukaisesti otettu alukseen toimeen suorittamaan laivatyötä tai palvelusta matkan aikana ja merkitty miehistöluetteloon.

Huviristeilijä on alus, joka kansainvälisellä matkalla kuljettaa yhteiseen ohjelmaan osallistuvia ja aluksella asuvia matkustajia suorittaakseen ohjelmanmukaisia satunnaisia turistikäyntejä yhteen tai useampaan eri satamaan ja joka matkan aikana ei tavallisesti:

a) ota laivaan tai jätä laivasta mutta matkustajia;

b) lastaa tai pura lastia.

Posti. Postilaitosten kuljetusta varten luovuttamat ja niille toimitettavat kirjeenvaihtoja muut lähetykset.

Matkustajien mukanaan kuljettama matkatavara. Omaisuus, joka saattaa sisältää myös rahavaroja ja jota kuljetetaan samalla aluksella matkustajana olevan matkustajan lukuun, olkoonpa se hänen henkilökohtaisessa omistuksessaan tai ei, mikäli sitä ei kuljeteta kuljetussopimuksen tai muun samankaltaisen sopimuksen nojalla.

3. OSA

Henkilöiden saapuminen ja lähtö.

C. HELPOTUKSET RISTEILYIHIN KÄYTETYILLE ALUKSILLE JA RISTEILYYN OSALLISTUVILLE MATKUSTAJILLE

3.16.1 Normi. Julkisten viranomaisten tulee radioitse valtuuttaa risteilyaluksen olemaan vapaasti yhteydessä satamaan, kun tarkoitetun saapumissataman terveysviranomainen alukselta saadun ennakkoilmoituksen perusteella toteaa, ettei sen saapuminen aiheuta karanteenimääräysten mukaisten tautien puhkeamista tai leviämistä.

3.16.2 Normi. Risteilyalukselta vaaditaan yleisselvitys, matkustajaluettelo ja miehistöluettelo ainoastaan kunkin valtion ensimmäisessä tulo- ja viimeisessä lähtösatamassa edellyttäen, että ilmoitettuihin seikkoihin ei ole tullut muutoksia.

3.16.3 Normi. Risteilyaluksilta vaaditaan luettelot aluksen varastoista ja laivaväen omaisuudesta ainoastaan kunkin valtion ensimmäisessä tulosatamassa.

3.16.4 Normi. Passit ja muut viralliset henkilöllisyystodistukset jäävät koko ajan risteilymatkustajien haltuun.

3.16.5 Suositeltu menettely. Jos risteilyalus viipyy satamassa lyhyemmän aikaa kuin 72 tuntia, risteilyn osanottajilla ei tarvitse olla maahantulolupaa paitsi asianomaisen julkisen viranomaisen määräämissä erikoisolosuhteissa.

Huomautus: Tämän suositellun menettelyn tarkoituksena on, että jokainen sopimusvaltio voi myöntää tällaisille matkustajille tai hyväksyä heidän saapuessaan jonkin asiakirjan, josta käy ilmi, että heillä on lupa saapua alueelle.

3.16.6 Normi. Risteilyn osanottajia ei saa asiattomasti viivyttää julkisten viranomaisten tarkastustoimenpiteillä.

3.16.7 Normi. Yleensä maahanmuuttoviranomaiset eivät saa kohdistaa henkilökohtaista tutkintaa risteilyn osanottajiin paitsi henkilöllisyyden toteamiseksi.

3.16.8 Normi. Jos risteilyalus käy perättäisesti useammassa kuin yhdessä saman valtion satamassa, tulee julkisten viranomaisten tavallisesti tutkia matkustajat ainoastaan ensimmäisessä tulosatamassa ja viimeisessä lähtösatamassa.

3.16.9 Suositeltu menettely. Matkustajien maihinmenon nopeuttamiseksi tulee näiden tulotarkastus suorittaa risteilyaluksella ennen maihinmenopaikalle saapumista, milloin mahdollista.

3.16.10 Suositeltu menettely. Risteilyn osanottajille, jotka menevät maihin jossakin satamassa ja nousevat samaan alukseen toisessa saman valtion satamassa, pitää olla samat helpotukset kuin matkustajilla, jotka menevät maihin ja nousevat risteilyalukseen samassa satamassa.

3.16.11 Suositeltu menettely. Terveysilmoitukseen tulee olla ainoa tarvittava terveystarkastus risteilyn osanottajille.

3.16.12 Normi. Risteilymatkustajien tulee saada käyttää aluksen verovapaita varastoja risteilyaluksen ollessa satamassa.

3.16.13 Normi. Risteilyn osaanottajilta ei tule vaatia kirjallista tulliselvitystä.

3.16.14 Suositeltu menettely. Risteilyn osanottajien ei tule olla minkään valuuttatarkastuksen alaisia.

3.16.15 Normi. Risteilyn osanottajilta ei tule vaatia laivaanpääsy/maihinmenokortteja.

3.16.16 Normi. Julkisten viranomaisten ei tule vaatia seuraavien matkustajaluettelon kohtien täydentämistä, paitsi milloin matkustajien tarkastus perustuu yksinomaan matkustajaluetteloon:

Kansallisuus

Syntymäaika ja -paikka

Laivaantulosatama

Laivastapoistumissatama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.