10/1971

Asetus Asetus Puolan kanssa tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista suoritettavien verojen ja maksujen vastavuoroisesta täydellisestä vapauttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Puolan kansantasavallan kesken on 30 päivänä lokakuuta ja 12 päivänä joulukuuta 1970 suoritetulla noottienvaihdolla tehty sopimus tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista suoritettavien verojen ja maksujen vastavuoroisesta täydellisestä vapauttamisesta ja sopimuksen hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä tammikuuta 1971, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus tulee voimaan maaliskuun 1 päivänä 1971 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1971.

Puolan kanssa tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista suoritettavien verojen ja maksujen vastavuoroisesta täydellisestä vapauttamisesta tehty sopimus

Varsovassa 30 päivänä lokakuuta 1970

Teidän Ylhäisyytenne,

Viitaten Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan välisen Varsovassa 18 päivänä lokakuuta 1969 allekirjoitetun kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen 13 artiklan 3 kohtaan minulla on kunnia vahvistaa, että hallitukseni on valmis solmimaan seuraavansisältöisen sopimuksen:

Sopimuspuolen liikenteenharjoittajien suorittamat matkustajien kuljetukset toisen sopimuspuolen alueelle ja alueelta sekä kauttakulkuliikenteenä tämän alueen kautta kuten myös tällaisia kuljetuksia suorittavat ajoneuvot ovat vastavuoroisesti vapautetut kaikista tällaisiin kuljetuksiin kohdistuvista veroista ja julkisista maksuista sekä tienkäyttöön kohdistuvista veroista ja julkisista maksuista.

Sopimuspuolen liikenteenharjoittajien suorittamat tavaroiden kuljetukset toisen sopimuspuolen alueelle ja alueelta kuten myös tällaisia kuljetuksia suorittavat ajoneuvot ovat vastavuoroisesti vapautetut kaikista tällaisiin kuljetuksiin kohdistuvista veroista ja julkisista maksuista sekä tienkäyttöön kohdistuvista veroista ja julkisista maksuista. Näitä vapautuksia sovelletaan myös jommankumman sopimuspuolen alueen kautta suoritettuihin tavaroiden kulJetuksiin, kun näihin kuljetuksiin käytetään Suomen, Puolan ja skandinaavisen sataman välisiä autolauttayhteyksiä.

Mikäli Puolan Kansantasavallan hallitus voi hyväksyä edelläesitetyn, minulla on kunnia ehdottaa, että tätä noottia yhdessä vastauksenne kanssa pidetään sopimuksena, joka on voimassa tammikuun 1 päivästä 1971 joulukuun 31 päivään 1971 ja jota voidaan osapuolten molemminpuolisella suostumuksella pidentää, ja se tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä kun perustuslain edellyttämät toimenpiteet tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi on suoritettu ja tämä vahvistettu noottienvaihdolla.

Vastaanottakaa jne.

Varsovassa 12 päivänä joulukuuta 1970

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa tänään päivätyn seuraavan sisältöisen noottinne vastaanotto.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia lausua suostumukseni edellä esitettyyn ja hyväksyä ehdotus, että Teidän Ylhäisyytenne nootti ja tämä vastaus muodostaisivat sopimuksen tässä asiassa.

Vastaanottakaa jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.