60/1969

Asetus Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumien selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välinen pöytäkirja Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1960 tehdyn sopimuksen muuttamisesta on allekirjoitettu Moskovassa I päivänä huhtikuuta 1969 ja tasavallan presidentti on sen ratifioinut 25 päivänä heinäkuuta 1969 sekä ratifioimisasiakirjat vaihdettu 28 päivänä marraskuuta 1969, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että pöytäkirja on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1969.

Alkuperäinen sopimus: 32/1960

PöYTÄKIRJA Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen välillä Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1960 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Suomen Tasavallan hallitus toiselta puolen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus toiselta puolen, ottaen huomioon, että yhteisen suomalais-neuvostoliittolaisen komission Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken merialueiden ja mannermaajalustan rajoista Suomenlahdella 20 päivänä toukokuuta 1965 tehdyn sopimuksen 5 artiklan mukaisesti vuonna 1967 suorittaman Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen Suomenlahdella Suursaaren koillispuolella olevan merirajan merkitsemisen johdosta on tullut tarpeelliseksi tehdä eräitä muutoksia Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1960 allekirjoitettuun sopimukseen Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä sekä mainittuun sopimukseen liittyvään pöytäkirjaan, ovat päättäneet tehdä tämän Pöytäkirjan ja ovat sitä varten määränneet valtuutetuikseen:

Suomen Tasavallan hallitus

Suomen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään Jaakko Hallaman

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus

SNTL:n varaulkoasiainministerin

Semjon Pavlovitsh Kozyrevin

jotka, oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa esitettyään, ovat sopineet seuraavasta:

I

Muutokset Suomen Tasavallan hallituksen ja SNTL n hallituksen kesken 23 päivänä kesäkuuta 1960 tehtyyn sopimukseen Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä.

1. Sopimuksen Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä 1 artiklan kohta 1 saa seuraavan muodon:

"1. Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välinen valtakunnanrajaviiva, joka on vahvistettu Suomen Tasavallan ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan kesken 14 päivänä lokakuuta 1920 tehdyllä rauhansopimuksella, Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken 12 päivänä maaliskuuta 1940 tehdyllä rauhansopimuksella, Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken 3 päivänä helmikuuta 1947 tehdyllä sopimuksella Suomeen kuuluvan Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen liittämisestä Neuvostoliiton alueeseen, rauhansopimuksella, jonka Suomi toiselta puolen ja Liittoutuneet ja Liittyneet Vallat toiselta puolen ovat tehneet keskenään 10 päivänä helmikuuta 1947 ja Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen välisellä merialueiden ja mannermaajalustan rajoja Suomenlahdella koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1965 tehdyllä sopimuksella, kulkee maastossa siten, kuin se on määritelty Suomen Tasavallan ja SNT-Liiton välisten rajasekakomiteain 28 päivänä huhtikuuta 1938, 18 päivänä marraskuuta 1940, 26 päivänä lokakuuta 1945 ja 7 päivänä joulukuuta 1947 sekä yhteisen suomalais-neuvostoliittolaisen Suomen ja SNTL : n välisen Suomenlahdella Suursaaren koillispuolella olevan merirajan merkitsemiskomission 5 päivänä huhtikuuta 1967 allekirjoittamissa rajankuvauspöytäkirjoissa, rajakartoissa, rajamerkkipöytäkirjoissa ja muissa rajankäyntiasiakirjoissa."

2. Sopimuksen Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä 4 artiklan kohta 1 saa seuraavan muodon:

"1. Raja on merkitty maastoon rajamerkeillä, joita ovat puiset pylväät, puupaalut, puu- ja kivipyykit, linjataulut, betonimerkit, viitat ja poijut sekä rajaviivalle pystytetyt kolmiomittaus- ja muut merkit, jotka täyttävät rajamerkkien tehtävät."

3. Sopimuksen Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä 6 artiklan kohta 3 saa seuraavan muodon:

"3. Merirajan rajaviivalle Suomenlahdella pystytettyjen rajamerkkien hoidosta viitan n:o 6 eteläpuolella olevalla lohkolla, mainittu viitta mukaanluettuna sekä rajamerkkien (poijujen) n:o 15 ja n:o 16 hoidosta huolehtii Neuvostoliitto, ja viitan n: o 6 pohjoispuolella olevalla lohkolla, samoin kuin Itäkarin, Kajakarin ja Suurpetäjäisen saarilla olevien suuntausmerkkien ja Koivuluodon saarella olevan merkin hoidosta Suomi."

4. Sopimuksen Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä artiklan 26 kohta 1 tulee kuulumaan seuraavasti:

"1. Rajavaltuutettujen viralliset sijoituspaikat ja heidän toimintalohkonsa määrätään Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken 23 päivänä kesäkuuta 1960 tehtyyn sopimukseen Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä liittyvässä pöytäkirjassa sekä tässä pöytäkirjassa Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen välillä Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken 23 päivänä kesäkuuta 1960 tehdyn sopimuksen muuttamisesta.

II

Muutokset pöytäkirjaan, joka liittyy Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken 23 päivänä kesäkuuta 1960 tehtyyn sopimukseen Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä.

Allekirjoittaneet Sopimuspuolten Valtuutetut määräävät, että

1. Sopimuksen Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä Pöytäkirjan kohta 7/A/ saa seuraavan muodon:

"7. Viipurin alueen rajavaltuutettu, jonka vakituisena sijoituspaikkana on Viipurin kaupunki. Hänen toimintalohkonsa ulottuu rajamerkistä n:o IV123 Suomen ja SNTL:n valtakuntien välisen merirajan päätepisteeseen Suomenlahdella, jonka merkkinä on poiju n:o 16."

2. Pöytäkirjan kohta 4/B/ saa vastaavasti seuraavan muodon:

"4. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu, jonka vakituisena sijoituspaikkana on Imatran kauppala. Hänen toimintalohkonsa ulottuu rajamerkistä n:o II/128 Suomen ja SNTL:n valtakuntien välisen merirajan päätepisteeseen Suomenlahdella, jonka merkkinä on poiju n:o 16."

III

Tämä Pöytäkirja on ratifioitava ja se tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtopäivänä, mikä tapahtuu Helsingissä mahdollisimman pian.

Tämä Pöytäkirja muodostaa Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1960 tehdyn sopimuksen Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä erottamattoman osan ja on voimassa mainitun sopimuksen voimassaoloajan.

IV

Tämä Pöytäkirja on allekirjoitettu Moskovassa 1 päivänä huhtikuuta 1969 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.