81/1968

Asetus Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.

Sitten kun Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön neuvosto on Pariisissa 9-11 päivinä maaliskuuta 1966 hyväksynyt kasvinsuojelujärjestön perustamissopimuksen (SopS 11/61) XVIII artiklaa ja liitettä I koskevat muutokset, tasavallan presidentti 16 päivänä helmikuuta 1968 hyväksynyt muutokset, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että muutokset ovat voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1968.

Alkuperäinen sopimus: 11/1961

SOPIMUS Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön perustamisesta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XVIII artikla

Talous

a) Järjestön menot peitetään jäsenvaltioiden vuotuisilla maksuilla liitteessä I vahvistetun asteikon mukaan, huomioon ottaen neuvoston suositukset eri maiden sijoittamiseksi siinä lueteltuihin luokkiin, ja muilla neuvoston tai toimeenpanevan komitean hyväksymillä tuloilla;

b) Ei muutosta;

c) Ei muutosta;

d) Ei muutosta;

e) Ei muutosta;

f) Ei muutosta.

Liite I

Neuvoston hyväksymä vuosimaksujen asteikko (Kts. artikla XVIII).


Luokka I  300 Englannin puntaa
   II  600   "    "
   III  900   "    "
   IV 1 200   "    "
    V 1 500   "    "
   VI 1 800   "    "
   VII 2 100   "    "
  VIII 2 400   "    "
   IX 2 700   "    "
    X 3 000   "    "

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.