74/1968

SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Itävallan Tasavallan välillä ytioppilastutkintotodistusten molemminpuolisesta hyväksymisestä

Suomen Tasavallan Presidentti ja Itävallan Tasavallan Liittopresidentti,

katsoen, että yhteistoiminta kulttuurin ja tieteitten alalla kuuluu molempien valtioitten yhteisiin tavoitteisiin, ja että tämä päämäärä saavutetaan helpommin, jos molempien maiden nuoriso pääsee vapaasti osalliseksi kummankin valtion henkisestä omaisuudesta,

ovat päättäneet tehdä sopimuksen ylioppilastutkintotodistusten molemminpuolisesta hyväksymisestä.

Tässä tarkoituksessa he ovat määränneet valtuutetuikseen:

Suomen Tasavallan Presidentti:

Suomen Tasavallan ulkoasiainministerin valtiotieteen tohtori Ahti Karjalaisen

Itävallan Tasavallan Liittopresidentti:

Itävallan Tasavallan täysivaltaisen erikoissuurlähettilään Helsingissä lakitieteen tohtori Erich Pichler'in jotka, vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Kumpikin Sopimusvaltio tunnustaa alueellaan sijaitseviin yliopistoihin pääsyä varten, mikäli sisäänpääsy on valtion valvonnassa, samanarvoisiksi ne toisen Sopimusvaltion alueella annetut todistukset, joiden saaminen on haltijalleen sisäänpääsyn edellytyksenä vastaaviin oppilaitoksiin maassa, jossa ne on annettu, kuitenkin ottaen huomioon määräyksen, jonka mukaan yliopistoihin tai oppilaitoksiin pääsyn edellytyksenä vaaditaan, että hakija on yliopiston tai vastaavan oppilaitoksen kirjoissa siinä maassa, missä kouluopinnot on suoritettu.

2. Sisäänpääsy eri yliopistoihin riippuu vapaana olevien paikkojen lukumäärästä.

3. Kumpikin Sopimusvaltio pidättää itselleen oikeuden olla soveltamatta 1. kohdan määräyksiä omiin kansalaisiinsa.

4. Jos pääsy Sopimusvaltion alueella oleviin yliopistoihin ei ole valtion valvonnassa, on asianomaisen Sopimusvallion ilmoitettava näille yliopistoille tämän sopimuksen sanamuoto ja pyrittävä siihen, että mainitut yliopistot hyväksyvät edellisissä kohdissa esitetyt periaatteet.

2 artikla

Sopimusvaltiot antavat vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulemisesta toisilleen kirjallisia selvityksiä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty edelläolevan artiklan määräyksien toteuttamiseksi.

3 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) sanalla "todistus" kaikkia todistuksia tai muita asiakirjoja - riippumatta niiden antamis- tai kirjaamismuodosta - jotka antavat asianomaiselle oikeuden anoa pääsyä yliopistoon;

b) sanalla "yliopistot":

i) yliopistoja;

ii) oppilaitokssia, jotka niiden sijaintimaana oleva Sopimusvaltio tunnustaa korkeakoulun luontoisiksi.

4 artikla

1. Tämä sopimus on ratifioitava; ratifioimiskirjat on vaihdettava mahdollisimman pian Wienissä.

2. Sopimus tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtoa seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

3. Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi. Kumpikin Sopimusvaltio voi sanoa tämän sopimuksen irti ilmoittamalla siitä toiselle Sopimusvaltiolle. Irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitä kun toinen Sopimusvaltio on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Tämän vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.

Tehty Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1965 kahtena kappaleena suomen ja saksan kielillä molempien tekstien ollessa yhtä todistusyoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.