72/1967

Asetus Bulgarian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Bulgarian kesken on Sofiassa 14 päivänä joulukuuta 1967 noottien vaihdolla sovittu molemminpuolisesta viisumivapaudesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968, niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1967.

Bulgarian kanssa tehty viisumivapaussopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Bulgarian ulkoasiainministeri Suomen Sofian-suurlähettiläälle.

14 päivänä joulukuuta 1967

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että pyrkimyksenään helpottaa matkoja Bulgarian ja Suomen kesken ja edistää siten molempien maiden välisten suhteiden edelleen kehittämistä Bulgarian Kansantasavallan hallitus on valmis tekemään Suomen hallituksen kanssa seuraavansisältöisen sopimuksen:

1. Suomen kansalaiset, joilla on voimassaoleva ulkomaanpassi, saavat vapaasti saapua kansainväliseen liikenteeseen hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta Bulgariaan ja oleskella sen alueella korkeintaan kolmen kuukauden ajan tarvitsematta hankkia viisumia.

2. Bulgarian kansalaiset, joilla on voimassaoleva ulkomaanpassi, saavat vapaasti saapua kansainväliseen liikenteeseen hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta Suomeen ja oleskella sen alueella korkeintaan kolmen kuukauden ajan tarvitsematta hankkia viisumia. Tämä ajanjakso lasketaan saapumisesta pohjoismaiseen valtioon, joka on passintarkastuksen poistamisesta heinäkuun 12 päivänä 1957 tehdyn sopimuksen sopimusvaltio. Oleskelu kaikissa näissä valtioissa viimeisen kuuden kuukauden aikana ennen saapumista Suomeen lasketaan kuuluvaksi yllämainittuun kolmen kuukauden ajanjaksoon.

3. Viisumipakon poistaminen ei vapauta sopimuspuolten kansalaisia velvollisuudesta noudattaa lakeja ja määräyksiä toisessa valtiossa heidän oleskellessaan sen alueella. He eivät saa ottaa työtä tai tointa tahi harjoittaa palkattua tai palkatonta ammattia hankkimatta työlupaa.

4. Sopimuspuolten viranomaiset varaavat oikeuden kieltää pääsyn maahansa tai oleskelun siellä toisen valtion epäsuotaviksi katsotuilta kansalaisilta.

5. Sopimuspuolen hallitus voi väliaikaisesti keskeyttää kokonaan tai osittain tämän sopimuksen soveltamisen yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. Sellaisesta keskeytyksestä on välittömästi ilmoitettava toisen sopimuspuolen hallitukselle diplomaattista tietä.

6. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ja irtisanominen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttaa irtisanomisesta lukien.

7. Tämä sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi ja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968.

Jos Suomen hallitus on valmis hyväksymään edelläolevat määräykset ehdotan, että tämän nootin ja Teidän Ylhäisyytenne samansisältöisen vastauksen katsotaan muodostavan hallitustemme keskisen tätä asiaa koskevan sopimuksen.

Vastaanottakaa jne.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen Sofian-suurlähettiläs Bulgarian ulkoasiainministerille

14 päivänä joulukuuta 1967

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa tänään päivätyn seuraavansisältöisen noottinne vastaanotto:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena siihen minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen hallitus hyväksyy ylläolevan ehdotuksen ja että noottinne ja tämän vastauksen katsotaan muodostavan hallitustemme keskisen sopimuksen tässä asiassa.

Vastaanottakaa jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.