70/1967

Alkuperäinen sopimus: 20/1959

Valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskeva YLEISSOPIMUS

VII Osa

Meriturvallisuuskomitea

28 artikla

Meriturvallisuuskomiteaan kuuluu kuusitoista yleiskokouksen niiden jäsenvaltioiden joukosta valitsemaa jäsentä, joilla on huomattavia etuja valvottavanaan merenkulun turvallisuuden alalla. Näistä

a) kahdeksan valitaan kymmenen suurimman kauppalaivaston omistavan valtion joukosta;

b) neljä jäsentä valitaan siten, että taataan tämän alakohdan mukaisesti, että kultakin allamainitulta alueelta on yksi valtio edustettuna:

  I. Afrikka
 II. Etelä- ja Pohjois-Amerikka
III. Aasia ja Oseania
 IV. Eurooppa

c) loput neljä jäsentä valitaan niiden valtioiden joukosta, jotka eivät muuten ole edustettuina komiteassa.

Tämän artiklan tarkoittamassa merkityksessä valtioihin, joilla on valvottavanaan huomattavia etuja merenkulun turvallisuuden alalla, kuuluvat esimerkiksi valtiot, joiden kansalaisia kuuluu huomattavasti laivojen miehistöihin tai joilla on suuri osuus kansi- ja hyttimatkustajien kuljetuksessa.

Meriturvallisuuskomitean jäsenet valitaan nelivuotiskaudeksi ja heidät voidaan valita uudelleen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.