64/1967

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Turkin Tasavallan Hallituksen välinen KAUPPASOPIMUS

Suomen Tasavallan Hallitus ja Turkin Tasavallan Hallitus, joita elähdyttää halu lujittaa molempien maiden Hallitusten ja kansojen välisiä ystävällisiä suhteita sekä kehittää ja laajentaa niiden välistä kauppaa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Molemmat Sopimuspuolet ovat sitoutuneet myöntämään toisilleen suosituimman maan kohtelun tulleihin samoin kuin maksuihin ja veroihin nähden, joita sovelletaan tavaroiden tuontiin, vientiin tai kauttakulkuun.

Näitä määräyksiä ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a) Erioikeuksiin, jotka jompikumpi Sopimuspuoli on myöntänyt tai myöntää rajakaupan helpottamiseksi.

b) Etuihin ja erioikeuksiin, joita Suomen Tasavallan Hallitus on myöntänyt tai myöntää mille tahansa naapurimaalle kuin myös tulliunionista, vapaakauppa-alueesta tai senkaltaisista järjestelyistä johtuviin erityisiin etuihin, joista Suomen Tasavallan Hallitus on sopinut tai sopii tulevaisuudessa.

c) Etuihin ja erioikeuksiin, joita Suomen Tasavallan Hallitus on myöntänyt tai myöntää Islannille, Norjalle, Ruotsille tai Tanskalle.

d) Etuihin ja erioikeuksiin, joita Turkin Tasavallan Hallitus on myöntänyt tai myöntää mille tahansa naapurimaalle kuin myös tulliunionista, vapaakauppa-alueesta tai senkaltaisista järjestelyistä johtuviin erityisiin etuihin, joista Turkin Tasavallan Hallitus on sopinut tai sopii tulevaisuudessa.

2 artikla

Suomen ja Turkin välinen kauppavaihto tapahtuu kummassakin maassa tämän Sopimuksen voimassaoloaikana voimassa olevien yleisten tuonti- ja vientisäännösten mukaan. Näiden säännösten puitteissa molemmat Hallitukset sopivat keskenään tarpeen vaatiessa tuonti- ja vientilupien myöntämisestä.

Asianomaiset Turkin viranomaiset myöntävät Suomesta peräisin oleville tuontitavaroille yhtä suotuisan kohtelun kuin muistakin maista peräisin oleville tuontitavaroille.

Asianomaiset Suomen viranomaiset puolestaan myöntävät Turkista peräisin oleville tuontitavaroille yhtä suotuisan kohtelun kuin muistakin maista peräisin oleville tuontitavaroille.

3 artikla

Kaikki maksut näiden kahden maan välillä tapahtuvat vapaasti vaihdettavissa valuutoissa ja näissä kahdessa maassa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

4 artikla

Molempien maiden asianomaiset viranomaiset sallivat vastavuoroisesti järjestää alueillaan näyttelyitä ja sallivat osallistumisen kansainvälisiin messuihin, jotka heidän maassaan järjestetään sekä suovat maassaan vallitsevan käytännön mukaisesti kaikkia tarvittavia helpotuksia näiden messujen ja näyttelyiden järjestämiseksi.

5 artikla

Molemmissa maissa voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti kummankin Sopimuspuolen kauppalaivat lasteineen nauttivat kaikkien merenkulkua, ulkomaankaupalle avoinna oleviin satamiin vapaata pääsyä, satamalaitteiden käyttöä, lastaus- ja purkausmaksuja, veroja ja muita palveluksia koskevien kysymysten suhteen kohtelua, joka ei missään suhteessa ole epäedullisempi kuin minkä tahansa muun maan aluksille myönnetty kohtelu.

Näitä määräyksiä ei sovelleta jommankumman Sopimuspuolen satamien välillä harjoitettavaan kaikenlaiseen rannikkoliikenteeseen.

6 artikla

Tarkoituksenaan lisätä tasapainoisesti molempien maiden välistä tavaranvaihtoa, kummankin Sopimuspuolen viranomaiset sitoutuvat hyväksymään välttämättömät toimenpiteet, jotta toisen Sopimuspuolen tavaroiden tuonti nousisi mahdollisimman suureksi.

7 artikla

Suomen Tasavallan Hallitus ja Turkin Tasavallan Hallitus ovat yksimielisiä Sekakomission perustamisesta. Sekakomissio kokoontuu jommankumman Hallituksen pyynnöstä huolehtimaan tämän Sopimuksen hyvästä toteutumisesta ja ratkaisemaan vaikeuksia, joita sen soveltamisessa mahdollisesti ilmenee, Sekakomissio voi suositella Hallituksille keinoja, joita se pitää sopivina maiden välisen kauppavaihdon lisäämiseksi.

8 artikla

Kauppatoimet, jotka on aloitettu tämän Sopimuksen voimassa ollessa, ja joita ei ole loppuunsaatettu tämän Sopimuksen voimassaoloajan päättyessä, saatetaan loppuun tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti.

9 artikla

Tämä Sopimus astuu väliaikaisesti voimaan 1 päivästä lokakuuta 1966 lukien ja lopullisesti siitä päivästä lukien, jolloin noottienvaihdolla vahvistetaan Sopimuksen ratifioiminen.

Tämä Sopimus on voimassa yhden vuoden ajan. Se katsotaan vaikenemalla uudistetuksi yhden vuoden kausiksi, ellei sitä ilmoiteta kumottavaksi kolmea kuukautta ennen sen voimassaoloajan päättymistä.

Tehty Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1966 kahtena alkuperäisenä ranskankielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.