23/1967

Asetus Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.

Sitten kun Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunta on kahdennessakymmenennessäensimmäisessä istunnossaan 5-21 päivänä joulukuuta 1966 hyväksynyt vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen (SopS 43/65) III listan muutokset, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että nämä muutokset ovat voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1967.

Alkuperäinen sopimus: 43/1965

VUODEN 1961 HUUMAUSAINEYLEISSOPIMUS

Luettelo listaan III kuuluvista valmisteista

1. Asetylihydrokodeiini

Kodeiini

Dihydrokodeiini

Etylinorfiini

Norkodeiini- ja

Folkodiinivalmisteet, kun

mainitut huumausaineet on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa eivätkä sisällä enempää kuin 100 milligrammaa huumausainetta annostusyksikköä kohti ja joiden pitoisuus ei ole enempää kuin 2.5 % jakelematonta valmistetta kohti.

2. Kokaiinivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 0.1 %. kokaiinia emäkseksi laskettuna ja oopiumi- tai morfiinivalmisteet, jotka eivät sisällä morfiinia enempää kuin 0.2 % vedettömäksi emäkseksi laskettuna ja on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa siten, että huumausainetta ei voi saada takaisin helposti käytettävissä olevilla keinoilla tai pitoisuutena, joka voi aiheuttaa vaaraa yleiselle terveydelle.

3. Difenoksylaattivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 2.5 milligrammaa difenoksylaattia emäkseksi laskettuna eikä vähempää kuin 25 mikrogrammaa atropiinisulfaattia annostusyksikköä kohti.

4. Pulvis Ipecacuanhae et opii compositus

10 % oopiumia jauheena

10 % oksetusjuurta (Ipecacuanha-juurta) jauheena hyvin sekoitettuna 80 % :iin mitä tahansa jauhennettua ainetta, joka ei sisällä huumausainetta.

5. Valmisteet, jotka ovat vastaavia tämän listan aineiden kanssa ja näiden valmisteiden sekoitukset aineiden kanssa, jotka eivät sisällä huumausainetta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.