16/1966

Asetus Israelin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Israelin kesken on Jerusalemissa 23 ja 24 päivänä helmikuuta 1966 noottienvaihdolla sovittu molemminpuolisesta viisumivapaudesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1966, niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1966.

Israelin kanssa tehty viisumivapaussopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Israelin ulkoasiainministeri Suomen Israelissa olevalle suurlähettiläälle.

23 päivänä helmikuuta 1966

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Israelin Hallitus helpottaakseen matkailua maidemme kesken on valmis solmimaan Suomen Hallituksen kanssa seuraavan sisältöisen Sopimuksen:

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan "passilla" tavallista passia taikka diplomaatti- tai virkapassia.

2 artikla

Suomen kansalaisten, joiden passi kelpaa matkaa varten Israeliin, ei tarvitse hankkia viisumia aikoessaan oleskella Israelissa enintään kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Israelin kansalaisten, joiden passi kelpaa matkaa varten Suomeen, ei tarvitse hankkia viisumia aikoessaan oleskella Suomessa enintään kolmen kuukauden ajan. Tämä kolmen kuukauden ajanjakso lasketaan saapumispäivästä pohjoismaiseen valtioon, joka on passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla 12. 7. 1957 tehdyn sopimuksen sopimusvaltio. Mikäli matkustaja saapuessaan maahan muualta kuin pohjoismaista on edellisen kuuden kuukauden aikana oleskellut missä hyvänsä pohjoismaassa, lasketaan tuon oleskelun aika yllä mainittuun kolmen kuukauden ajanjaksoon kuuluvaksi.

4 artikla

Sopimuspuolten kansalaisten, myös diplomaattisten edustustojen ja konsulinvirastojen henkilökuntaan kuuluvien, on halutessaan jäädä toiseen sopimusvaltioon kolme kuukautta ylittäväksi ajaksi hankittava siihen tarvittava lupa kyseisen valtion asianomaisilta viranomaisilta. Kun tällainen lupa myönnetään, se on maksuton.

5 artikla

Edellä olevat määräykset huomioon ottaen on tämän sopimuksen mukaisia helpotuksia nauttivien henkilöiden Israelissa tai Suomessa oleskellessaan noudatettava ulkomaalaisten maahantuloa ja tilapäistä tai pysyvää maassa oleskelua koskevia lakeja ja määräyksiä eikä heidän ole lupa ottaa palkatonta tai palkallista tointa taikka harjoittaa omaksi voitokseen ammattia tai liikettä.

6 artikla

Suomen ja Israelin Hallitukset varaavat oikeuden evätä maahantulon henkilöiltä, joilla ei ole voimassa olevaa passia tai joilta puuttuu tarvittavat toimeentulovarat tai mahdollisuus niiden hankkimiseen laillisesti hyväksytyssä työssä sekä epäsuotaviksi katsotuilta henkilöiltä tai sellaisilta, joiden katsotaan voivan vaarantaa yleistä järjestystä, terveyttä tai maan turvallisuutta.

7 artikla

a) Israelin Hallitus sitoutuu myöntämään milloin tahansa ja muodollisuuksitta paluuoikeuden jokaiselle Suomeen saapuneelle Israelin kansalaiselle.

b) Suomen Hallitus sitoutuu myöntämään milloin tahansa ja muodollisuuksitta paluuoikeuden jokaiselle Israeliin saapuneelle Suomen kansalaiselle.

8 artikla

Suomen ja Israelin Hallitukset varaavat oikeuden olla väliaikaisesti soveltamatta tätä Sopimusta, lukuun ottamatta sen 7 artiklaa, yleiseen järjestykseen tai maan turvallisuuteen liittyvistä syistä, jolloin tästä viipymättä ilmoitetaan toiselle Hallitukselle diplomaattista tietä.

9 artikla

Tämä Sopimus tulee voimaan yhden vuoden ajaksi 1 päivänä huhtikuuta 1966. Ellei sitä irtisanota diplomaattista tietä 30 päivää ennen mainitun ajanjakson päättymistä, katsotaan se pidennetyksi määräämättömäksi ajaksi. Jompikumpi sopimuspuoli voi kuitenkin irtisanoa Sopimuksen sen ensimmäisen voimassaolovuoden jälkeen ilmoittamalla irtisanomisen toiselle sopimuspuolelle diplomaattista tietä 30 päivää ennakolta, jolloin Sopimus lakkaa olemasta voimassa 90:ntenä päivänä tuosta ilmoituksesta lukien.

9 artikla

Tämä Sopimus kumoaa Suomen Hallituksen ja Israelin Hallituksen kesken 31 päivänä lokakuuta ja 16 päivänä marraskuuta 1955 tapahtuneella kirjelmien vaihdolla tehdyn, viisumimaksujen poistamista koskevan sopimuksen.

Jos Suomen Hallitus hyväksyy yllä olevan ehdotuksen, ehdotetaan tämän nootin ja Teidän Ylhäisyytenne siihen antaman vastausnootin muodostavan Suomen Hallituksen ja Israelin Hallituksen välisen Sopimuksen.

Käytän tätä tilaisuutta jne.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen Israelissa oleva suurlähettiläs Israelin ulkoasiainministerille.

24 päivänä helmikuuta 1966

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia tunnustaa tämänpäiväisen, seuraavan sisältöisen noottinne vastaanotto:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena siihen minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Suomen Hallitus suostuu yllä olevaan ehdotukseen ja että noottinne ja tämän vastauksen katsotaan muodostavan molempien Hallitusten keskeisen Sopimuksen.

Käytän tätä tilaisuutta jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.