73/1965

Asetus Ecuadorin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Sitten kun Suomen ja Ecuadorin kesken on Quitossa 19 päivänä lokakuuta 1965 noottienvaihdolla sovittu molemminpuolisesta viisumivapaudesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966, niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1965.

Ecuadorin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

NOOTTIENVAIHTO 1. Ecuadorin ulkoasiainministeri Suomen Quiton-suurlähettiläälle.

Quitossa 19 päivänä lokakuuta 1965.

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia Kääntyä Teidän Ylhäisyytenne puoleen Ecuadorin Hallituksen nimessä ja edustajana ehdottaakseni Ecuadorin ja Suomen välisen, tähän noottiin sisältyvän tekstin mukaisen Viisumivapaussopimuksen solmimista:

VIISUMIVAPAUSSOPIMUS

1. Ecuadorin Hallitus vapauttaa viisumipakosta alueelleen korkeintaan kolmen kuukauden ajaksi saapuvien Suomen kansalaisten voimassaolevat passit. Se tulee vaatimaan leimauksen vain, milloin passinhaltijat haluavat oleskella maassa yli kolmen kuukauden ajan kuuden toisiaan seuraavan kuukauden kuluessa.

2. Suomen Hallitus vapauttaa viisumipakosta alueelleen korkeintaan kolmen kuukauden ajaksi saapuvien Ecuadorin kansalaisten voimassaolevat passit. Se tulee vaatimaan leimauksen vain, milloin passinhaltijat haluavat oleskella maassa yli kolmen kuukauden ajan kuuden toisiaan seuraavan kuukauden kuluessa.

3. Sen johdosta, että Suomen, Tanskan, Ruotsin ja Norjan kesken on heinäkuun 12 päivänä 1957 tehty toukokuun 1 päivästä 1958 lukien voimassa oleva sopimus, jonka nojalla passintarkastus on poistettu pohjoismaiden välisiltä rajoilta, katsotaan sanottujen maiden muodostavan tässä suhteessa yhden ainoan alueen (yhteispohjoismaisen passintarkastusalueen). Näin ollen sisältyy oleskelu jokaisessa mainituista neljästä maasta tämän sopimuksen myöntämään kolmen kuukauden viisumivapaaseen aikaan.

4. Ecuadorilaisten, jotka haluavat oleskella yhteispohjoismaisella alueella (yhteispohjoismaisella passintarkastusalueella) yli kolmen kuukauden ajan kuuden toisiaan seuraavan kuukauden kuluessa, on ennen kolmikuukautiskauden päättymistä anottava Oleskeluvaltionsa asianomaisilta viranomaisilta oleskeluaikansa pidennystä.

5. Suomalaisten, jotka haluavat oleskella Ecuadorin alueella yli kolmen kuukauden ajan kuuden toisiaan seuraavan kuukauden kuluessa, on ennen kolmikuukautiskauden päättymistä anottava Ecuadorin asianomaisilta viranomaisilta oleskeluaikansa pidennystä.

6. Viisumipakon poistaminen ei vapauta suomalaisia eikä ecuadorilaisia, jotka matkustavat Ecuadoriin ja vastaavasti Suomeen, velvoituksesta noudattaa lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ulkomaalaisten maahantuloa, oleskelua sekä itsenäisen tai palkatun, tuloa tuottavan toiminnan aloittamista ja harjoittamista, sekä voimassa olevia, työlupia koskevia lakeja ja määräyksiä.

7. Suomen ja Ecuadorin viranomaiset pidättävät itselleen oikeuden kieltää epäsuotavina pitämiensä toisen maan kansalaisten pääsyn alueilleen.

8. Kumpainenkin Hallitus voi tilapäisesti keskeyttää tämän sopimuksen voimassaolon yleisen järjestyksen sitä vaatiessa, jolloin keskeytyksestä on diplomaattista tietä viipymättä ilmoitettava toiselle Hallitukselle.

9. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

10. Kumpainenkin Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän Sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti kolme kuukautta aikaisemmin.

Näin ollen pyydän ehdottaa Teidän Ylhäisyydellenne, että tämän nootin ja minulle osoittamanne, yllä olevan Sopimuksen tekstin hyväksyvän vastausnoottinne katsotaan muodostavan molempien Hallitusten välisen Sopimuksen, joka Sopimuksen yhdeksännen artiklan mukaisesti tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 1966 lukien.

Käytän tätä tilaisuutta jne.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen Quiton-suurlähettiläs Ecuadorin ulkoasiainministerille.

Quitossa 19 päivänä lokakuuta 1965.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyytenne kuluvan kuukauden 19 päivänä päivätty nootti n:o 5-DAO-11, jolla Ecuadorin Hallituksen nimessä ja edustajana ehdotatte Hallitukselleni Ecuadorin ja Suomen välisen Viisumivapaussopimuksen solmimista.

Pyrkimyksenäni edistää kansojemme ja hallitustemme lähentymistä minulla on kunnia hyväksyä mainitun Sopimuksen solmiminen Teidän Ylhäisyytenne nootin mukaisena, jonka sanamuoto on seuraava:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän nojalla, ottaen huomioon viitenootin toisessa kappaleessa tehdyn ehdotuksen, mainitun nootin ja tämän vastausnootin on katsottava muodostavan Suomen ja Ecuadorin Hallitusten välisen Viisumivapaussopimuksen, joka Sopimuksen yhdeksännen artiklan mukaan tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 1966 lukien.

Käytän tätä tilaisuutta jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.