72/1965

Asetus Maltan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Sitten kun Suomen ja Maltan kesken on Lontoossa 10 päivänä marraskuuta ja 8 päivänä joulukuuta 1965 noottienvaihdolla sovittu molemminpuolisesta viisumivapaudesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966, niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1965.

Maltan kanssa tehty viisumivapaussopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Lontoon-suurlähettiläs Maltan High Commissioner'ille.

No. 4375

10 päivänä marraskuuta 1965.

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen Hallitus on valmis solmimaan Sopimuksen, joka poistamalla viisumit sallii Maltan ja Suomen kansalaisten matkustaa vapaasti kumpaankin maahan.

Tämä Sopimus sisältäisi seuraavat määräykset:

(a) Suomen kansalaiset, joilla on voimassaoleva suomalainen passi, saavat matkustaa vapaasti miltä paikkakunnalta hyvänsä Maltaan ja oleskella siellä korkeintaan kolmen kuukauden ajan tarvitsematta hankkia viisumia.

(b) Maltan kansalaiset, joilla on voimassaoleva maltalainen passi, saavat matkustaa vapaasti miltä paikkakunnalta hyvänsä Suomeen ja oleskella siellä korkeintaan kolmen kuukauden ajan tarvitsematta hankkia viisumia. Tämä kolmen kuukauden ajanjakso lasketaan saapumisesta pohjoismaiseen valtioon, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen sopimusvaltio. Oleskelu missä hyvänsä näistä valtioista lasketaan kuuluvaksi yllä mainittuun kolmen kuukauden ajanjaksoon.

(c) Viisumipakon poistaminen ei vapauta Maltaan saapuvia Suomen kansalaisia ja Suomeen saapuvia Maltan kansalaisia noudattamasta ulkomaalaisten maahantuloa, (tilapäistä tai pysyvää) oleskelua, työtä tai tointa koskevia Maltan ja Suomen lakeja ja määräyksiä.

(d) Molempien maiden asianomaiset viranomaiset varaavat oikeuden kieltää pääsy maahan tai oleskelu siellä epäsuotaviksi katsotuilta henkilöiltä.

(e) Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966. Sen voi kumpikin Hallitus irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti kaksi kuukautta aikasemmin. Kumpikin Hallitus voi lopettaa väliaikaisesti yllä olevat määräykset kokonaan tai osittain yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä ja lopettamisesta on toiselle Hallitukselle viipymättä ilmoitettava diplomaattista tietä.

Jos Maltan Hallitus on valmis hyväksymään yllä olevat määräykset, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä kirjelmä yhdessä Teidän Ylhäisyytenne samat ehdot sisältävän vastauskirjelmän kanssa katsotaan molempien Hallitustemme välisen Sopimuksen ilmaukseksi.

No. 4374

10 päivänä marraskuuta 1965.

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa täten, että Suomen ja Maltan keskisen molemminpuolisen viisumivapaussopimuksen kohdan (b) suhteen seuraavia nyt käytössä olevaa kolmea maltalaista passia pidetään samanarvoisina, nimittäin:

(a) ennen itsenäistymistä annettuja brittiläisiä passeja (kansalaisuus merkitty joko "British subject: Citizen of the United Kingdom and Colonies" tai varustettu merkinnöin "Commonwealth citizen: Citizen of Malta");

(b) itsenäistymisen jälkeen annettuja brittiläisiä passeja (kansalaisuus merkitty "Commonwealth citizen: Citizen of Malta"); ja

(c) uusia maltalaisia passeja (kansalaisuus merkitty "Commonwealth citizen: Citizen of Malta").

NOOTTIENVAIHTO 2. Maltan High Commissioner Suomen Lontoon-suurlähettiläälle.

No. HCL: /16/53

8 päivänä joulukuuta 1965.

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata 10 päivänä marraskuuta 1965 päivättyyn kirjelmäänne ja ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Maltan Hallitus on hyväksynyt Suomen Hallituksen ehdotuksen seuraavansisältöisen, molempien Hallitusten keskisen Maltan ja Suomen Viisumivapaussopimuksen solmimisesta:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne Maltan Hallituksen suostuvan ehdotukseen, että tämän kirjelmän ja Teidän Ylhäisyytenne viitekirjelmän katsotaan muodostavan molempien Hallitusten kesken tehdyn Sopimuksen.

Käytän tätä tilaisuutta jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.