66/1965

Asetus Suomen Tasavallan ja Madagaskarin Tasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Madagaskarin Tasavallan välillä Pariisissa 7 päivänä lokakuuta 1964 tehdyn kauppasopimuksen eräät määräykset on 8 päivänä tammikuuta 1965 annetulla lailla (588/65) hyväksytty, sopimus ratifioitu ja ratifioimisasiakirjat 21 päivänä lokakuuta 1965 vaihdettu, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1965.

Suomen Tasavallan ja Madagaskarin Tasavallan välinen KAUPPASOPIMUS

Suomen Tasavallan Hallitus ja Madagaskarin Tasavallan Hallitus, joita elähdyttää halu lujittaa molempien maiden välillä vallitsevia ystävällisiä suhteita sekä kehittää ja laajentaa taloudellisia suhteitaan, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Molemmat Sopimuspuolet myöntävät vastavuoroisesti toisilleen suosituimman maan kohtelun tulleihin sekä maksuihin ja veroihin nähden, joita sovelletaan tavaroiden tuontiin, vientiin ja kauttakulkuun.

2 artikla

1 artiklan määräyksiä ei sovelleta:

a) erioikeuksiin, jotka jompikumpi Sopimuspuoli on myöntänyt tai myöntää rajakaupan helpottamiseksi;

b) etuihin ja erioikeuksiin, jotka Madagaskarin Tasavallan Hallitus myöntää jollekin naapurimaalle samoinkuin erikoisetuihin, jotka johtuvat tulliunionista, vapaakauppa-alueesta tai muista vastaavanlaisista Madagaskarin Tasavallan jo suorittamista tai sen toimesta tulevaisuudessa mahdollisesti suoritettavista toimenpiteistä;

c) etuihin ja erioikeuksiin, jotka Suomen Tasavallan Hallitus myöntää jollekin naapurimaalle samoinkuin erikoisetuihin, jotka johtuvat tulliunionista, vapaakauppa-alueesta tai muista vastaavanlaisista Suomen Tasavallan jo suorittamista tai sen toimesta tulevaisuudessa mahdollisesti suoritettavista toimenpiteistä.

3 artikla

Molemmat Hallitukset antavat kummassakin maassa voimassa olevien lakien ja säädösten puitteissa tarvittavat tuonti- ja vientilisenssit tämän sopimuksen luetteloissa A ja B mainituille, molemmista maista peräisin oleville tavaroille, mutta mikään tämän sopimuksen määräys ei saa kuitenkaan estää tavaranvaihtoa näissä luetteloissa mainitsemattomilla tavaroilla.

4 artikla

Molemmissa maissa voimassa olevien lakien ja säädösten puitteissa kummankin Sopimuspuolen kauppalaivat lasteineen nauttivat kaikkien merenkulkua, kaikkiin ulkomaankaupalle avoinna oleviin satamiin pääsyä, satamalaitteiden käyttöä, oikeutta lastaamiseen ja purkamiseen, veroja ja muita palveluksia koskevien kysymysten suhteen kohtelua, joka on kaikissa suhteissa ainakin yhtä suotuisa kuin kaikkien muiden ulkomaiden aluksille myönnetty kohtelu.

Näitä määräyksiä ei sovelleta jommankumman Sopimuspuolen satamien välillä harjoitettavaan kaikenlaiseen rannikkoliikenteeseen.

5 artikla

Molemmat sopimuspuolet myöntävät asianomaisten lakiensa ja säädöstensä puitteissa toisilleen kaikkia kohtuullisia helpotuksia kaupallisten messujen ja näyttelyjen järjestämiseksi toisen Sopimuspuolen alueella.

6 artikla

Kaikki luonnollisten ja juriidisten henkilöiden, joiden kotipaikka on jommassakummassa maassa, väliset juoksevat maksut suoritetaan vapaasti vaihdettavassa valuutassa.

Tässä tarkoituksessa kaikki molempien maiden väliseen kauppaan liittyvät kauppakirjat ja tavaralaskut laaditaan vapaasti vaihdettavassa valuutassa.

Mikäli jompikumpi Sopimuspuolista joutuu maksutasevaikeuksiin, molemmat Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään sopiakseen uudesta näin syntyneen tilanteen mukaisesta maksujen järjestelystä.

7 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin ratifioimiskirjat vaihdetaan ja on voimassa kunnes jompikumpi Sopimuspuoli on viimeistään neljä kuukautta ennen jonkin kalenterivuoden loppua kirjallisesti ilmoittanut irtisanovansa sopimuksen saman kalenterivuoden päättymisestä lukien.

Tehty Pariisissa 7 päivänä lokakuuta 1964 kahtena alkuperäisena suomen- ja ranskankielisenä kappaleena, joiden kummankin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Luettelo "A" Indikatiivinen luettelo Madagaskarin vientitavaroista

Liha ja teurastusjätteet

Liha-, vihannes- ja hedelmäsäilykkeet

Kuivat vihannekset

Raaka maniokki

Maniokkijauho ja -tärkkelys, tapioka

Raaka kahvi

Vanilja

Pippuri

Mausteneilikka

Inkivääri

Syötävät maapähkinät

Rommi

Eteeriset öljyt

Vuodat ja nahat

Sisalhamppu

Rafiapalmun kuidut

Käsityötuotteet

Kiille (liuske)

Keinotekoiset puolijalokivet

Luettelo "B" Indikatiivinen luettelo Suomen vientitavaroista

Sahatavara

Viilu ja vaneri

Kuitulevyt

Lastulevyt

Erilaiset paperilaadut

Erilaiset pahvi- ja kartongilaadut

Paperi-, pahvi- ja kartongijalosteet

Kaapelit ja sähköjohdot

Linja- ja kuorma-autot

Tienrakennuskoneet

Puunjalostusteollisuuden koneet

Traktorit, leikkuupuimurit ja muut maatalouskoneet

Erikoisteräs ja rautatiekalusto

Nosturit ja muut siirtolaitteet

Sähkömoottorit, generaattorit ja muuntajat

Radio- ja televisiolaitteet sekä niiden osat

Kotitalouskoneet ja ruokailuvälineet

Separaattorit

Mittarit ja muut mittauslaitteet

Työkalut

Muut metalliteollisuuden tuotteet

Juusto

Elintarvikkeet

Rayonvilla ja kelmu

Muovituotteet

Tekstiilituotteet

Saniteetti- ja talousposliini

Titanidioksidi ja muut kemiallisen teollisuuden tuotteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.