59/1965

Suomen ja Irlannin välinen SOPIMUS kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta

Suomen hallitus ja Irlannin hallitus;

haluten solmia uuden sopimuksen kauppa-alusten vetoisuuden osoittavien kansallisuuskirjojen ja muiden kansallisten asiakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen viranomaiset katsovat alusta uudelleen mittaamatta, irlantilaisella aluksella, jolla on Irlannin asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

2 artikla

Irlannin viranomaiset katsovat samoin, alusta uudelleen mittaamatta, Suomessa rekisteröidyllä aluksella, jolla on Suomen asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

3 artikla

Kumpikin hallitus voi lopettaa tämän sopimuksen antamalla toiselle kirjallisen tiedotuksen. Tällainen tiedotus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen vastaanottamispäivästä.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen allekirjoittamispäivästä.

Suomen ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä 21 päivänä kesäkuuta 1924 tehty sopimus suomalaisten ja brittiläisten alusten mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta, joka on ollut voimassa Suomen ja Irlannin välillä, lakkaa sen jälkeen olemasta voimassa molempien maiden välillä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Dublinissa 15 päivänä syyskuuta 1965 kolmena kappaleena suomen, irlannin ja englannin kielellä, jotka kaikki ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.