58/1965

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Kuuban Tasavallan Hallituksen välinen KAUPPASOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Kuuban Tasavallan hallitus, haluten lisätä molempien maiden hallitusten ja kansojen välistä ystävyyttä sekä kehittää ja laajentaa niiden välistä kauppaa ja taloudellisia suhteita, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Molemmat sopimuspuolet ovat päättäneet myöntää toisilleen suosituimman maan kohtelun tullien sekä kaikkien muiden maksujen ja verojen suhteen, joita sovelletaan tavaroiden tuontiin, vientiin tai kauttakulkuun.

2 artikla

Ylläolevia 1 artiklan määräyksiä ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:

a) Etuoikeuksiin, joita jompikumpi sopimuspuoli on myöntänyt tai myöntää rajakaupan helpottamiseksi.

b) Etuihin ja erikoisoikeuksiin, joita Suomen Tasavallan hallitus on myöntänyt tai myöntää mille tahansa naapurimaalle, kuin myös tulliunionista, vapaakauppa-alueesta tai senkaltaisista järjestelyistä johtuviin erityisiin etuihin, joista Suomen Tasavalta on sopinut tai sopii tulevaisuudessa.

c) Etuihin ja erikoisoikeuksiin, joita Suomen Tasavallan hallitus on myöntänyt tai myöntää Islannille, Norjalle, Ruotsille tai Tanskalle.

d) Etuihin ja erikoisoikeuksiin, joita Kuuban Tasavallan hallitus on myöntänyt tai myöntää mille tahansa naapurimaalle, kuin myös tulliunionista, vapaakauppa-alueesta tai senkaltaisista järjestelyistä johtuviin erityisiin etuihin, joista Kuuban Tasavalta on sopinut tai sopii tulevaisuudessa.

3 artikla

Molemmat hallitukset myöntävät, kummassakin maassa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti, tarpeelliset tuonti- ja vientilisenssit tämän sopimuksen luetteloihin (A) ja (B) sisältyville tuotteille, mutta minkään tässä sopimuksessa sanotun ei ole katsottava ehkäisevän kauppaa sanotuissa luetteloissa mainitsemattomilla tavaroilla.

4 artikla

Molempien maiden luonnolliset tai oikeushenkilöt tekevät kummassakin maassa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti kontrahdit, jotka perustuvat tähän sopimukseen.

5 artikla

Kummassakin maassa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti nauttivat jommallekummalle sopimuspuolelle kuuluvat kauppalaivat lasteineen kaikissa merenkulkuun, ulkomaankaupalle avoinna oleviin satamiin pääsyyn, satamalaitteiden käyttöön, lastaus ja purkausmaksuihin, veroihin ja muihin etuihin liittyvissä kysymyksissä kohtelua, joka missään suhteessa ei ole epäedullisempi kuin minkä tahansa muun vieraan valtion laivoille myönnetty kohtelu, paitsi mitä tulee etuihin, jotka on myönnetty jommankumman osapuolen rannikkokauppaa tai kalastusta harjoittaville aluksille; nämä edut eivät tule tämän artiklan mukaisesti toisen osapuolen hyväksi.

6 artikla

Molemmat sopimuspuolet myöntävät toisilleen, asiaa koskevien lakiensa ja määräystensä mukaisesti, kohtuullisia helpotuksia kaupallisten messujen ja näyttelyiden järjestämiseksi jommankumman osapuolen alueella.

7 artikla

Tavaroiden vaihto molempien maitten välillä tulee tapahtumaan kysymyksessä olevien tuotteiden maailmanmarkkinahintojen perusteella.

8 artikla

Kaikki maksut tullaan suorittamaan vapaasti vaihdettavassa valuutassa molemmissa maissa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

9 artikla

Molemmat osapuolet ovat sopineet tähän sopimukseen sisältyvien määräysten jäävän voimaan sen päättymisen jälkeenkin tämän sopimuksen perusteella sen voimassaoloaikana solmittujen kontrahtien suhteen siihen asti, kunnes ne on täydelleen toteutettu.

10 artikla

Tämä sopimus astuu voimaan ratifiointiasiakirjojen vaihtamispäivästä lukien; kuitenkin molemmat sopimuspuolet ovat yhtä mieltä sen väliaikaisesta soveltamisesta allekirjoituspäivästä alkaen.

Sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi sopimuspuoli sanoo sen kirjallisesti irti neljää kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden loppua.

Tehty Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1964 kahtena alkuperäisenä englanninkielisenä kappaleena.

LUETTELO A Suomalaiset tuotteet

Erilaiset paperit ml. savuke-, voima- ja kromopaperi

Erilaiset kartongit ml. pikarikartongi, voima-, manila- ja bristolkartonki

Paperisäkit ja muu pakkausmateriaali

Paperiselluloosa

Silkkiselluloosa

Sahatavara

Vaneri

Puunjalostusteollisuuden koneet ja laitteet

Maatalouskoneet ja -laitteet

Muut koneet ja laitteet ml. varaosat

Laivat

Metalli- ja konepajateollisuuden tuotteet ml. sähkölaitteet

Rauta-, kupari- ja teräsvalmisteet

Kemialliset ja farmaseuttiset tuotteet

Titaanidioksidi

Formaldehydi

Kalsiumkarbiidi

Urheiluvälineet

Talouskojeet

Tekstiilit

Maitojauhe ja muut ravintoaineet

LUETTELO B Kuubalaiset tuotteet

Lehtitupakka

Sikarit

Pesusienet

Rommi ja liköörit

Sokeri

Sitrushedelmien mehu

Luonnonvaha

Sitrushedelmät

Säilykkeet

Marmori

Melassi

Sokerialkoholi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.