56/1965

Asetus Suomen ja Ugandan välisen rikoksentekijäin molemminpuolista luovuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun elokuun 16 päivänä 1965 on noottien vaihdolla tehty Suomen ja Ugandan välillä sopimus rikoksentekijäin molemminpuolisesta luovuttamisesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että tämä sopimus tulee voimaan niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1965.

Suomen ja Ugandan välisen rikoksentekijäin molemminpuolista luovuttamista koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Ugandan ulkoasiainministerin sijainen Suomen ulkoasiainministerille.

Entebbessä 5 päivänä heinäkuuta 1965.

Herra Ministeri,

Pyydän saada viitata Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Suomen väliseen Lontoossa 30.5.1924 allekirjoitettuun rikoksentekijäin luovuttamista koskevaan sopimukseen.

Ugandan pääministerin Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille 12.2.1963 päivätyn nootin XS 1142 mukaan, jossa määrätään Ugandan asema niihin Yhdistyneen Kuningaskunnan tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin ja joiden määräyksiä sovellettiin Ugandaan ennen sen itsenäistymistä ja joka rajoitti niiden voimassaolon 31 päivään joulukuuta 1963 ja joiden voimassaolo 24 päivänä helmikuuta 1963 päivätyn nootin XS 1142 mukaan jatkuu 31 päivään joulukuuta 1964, Ugandan hallitus on nyt päättänyt ehdottaa haluavansa jatkaa sopimuksen voimassaoloa Suomen Tasavallan ja suvereenisen Ugandan valtion välisenä sopimuksena.

Ehdotamme, että rikoksentekijän luovuttaminen tapahtuisi siinä sopimusvaltiossa, jolta luovutusta on pyydetty kulloinkin voimassaolevan luovuttamislain mukaan. Kaksi jäljennöstä Ugandan rikoksentekijäin luovuttamislaista vuodelta 1964 oheenliitetään Teille tiedoksi.

Mikäli Teidän Ylhäisyytenne hallitus suostuu edellä olevaan ehdotukseen, tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne myöntävä vastaus on oleva sopimus riippumattoman Ugandan valtion ja Suomen Tasavallan välillä ja tulee tämä sopimus voimaan sinä päivänä kun vastausnoottinne on päivätty.

Vastaanottakaa jne.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen ulkoasiainministeri Ugandan ulkoasiainministerille.

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1965.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia viitata Teidän heinäkuun 5 päivänä 1965 päivättyyn noottinne No XC 1139, joka on näin kuuluva:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Suomen hallitus hyväksyy noottinne sisältämät määräykset samalla suostuen ehdotukseenne, että noottinne ja tämän vastaukseni katsotaan muodostavan Ugandan valtion ja Suomen välisen sopimuksen tässä asiassa ja tämä sopimus on tuleva voimaan sinä päivänä kun tämä vastausnootti on päivätty.

Käytän tilaisuutta jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.