55/1965

Asetus Suomen ja Kenian välisen rikoksentekijäin molemminpuolista luovuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun elokuun 16 päivänä 1965 on noottien vaihdolla tehty Suomen ja Kenian välillä sopimus rikoksentekijäin molemminpuolisesta luovuttamisesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että tämä sopimus tulee voimaan niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1965.

Suomen ja Kenian välisen rikoksentekijäin molemminpuolista luovuttamista koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Kenian ulkoasiainministeriö Suomen Nairobissa olevalle konsulinvirastolle.

Nairobissa 19 päivänä toukokuuta 1965.

Kenian tasavallan ulkoasiainministeriö esittää kunnioituksensa Suomen konsulaatille ja on sillä samalla kunnia viitata seuraaviin oikeustieteen alaan kuuluviin, alkuaan Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Suomen välisiin sopimuksiin, jotka on allekirjoitettu alempana mainitulla paikkakunnalla aikoina, jotka on alempana mainittu ja joita on sovellettu Kenian alueeseen ennen sen itsenäistymistä joulukuun 12 päivänä 1963.


    Asia      Allekirjoi- Allekirjoi- Soveltaminen
            tuspaikka  tuspäivä   Keniaan
Sopimus oikeudelli-  Lontoo    11.8.1933  4.6.1935
sesta menettelystä
siviili- ja kaupallis-
luontoisissa asioissa
Sopimus rikoksen-   Lontoo    30.5.1924  Määräyksen
tekijäin luovuttami-               mukaan
sesta

Ulkoasiainministeriö haluaa vahvistaa, että se Suomen ja Kenian välisten sopimusten jatkamiseksi, haluaa soveltaa edellä mainittuja sopimuksia Kenian tasavallan alueella Kenian Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille lähetetyssä julkilausumassa koskien ennen itsenäistymistä Keniaan kohdistuvien sopimusoikeuksien ja velvotteiden siirtymistä mainitun kahden vuoden määräajan jälkeenkin (jäljennös oheenliitetään) odotettaessa neuvotteluja uusista sopimuksista tässä asiassa suoraan Kenian ja Suomen hallitusten välillä.

Myönteistä vastausta Suomen hallitukselta Kenian hallituksen ehdotukseen tässä nootissa pidetään molempien valtioiden välisenä sopimuksena.

Kenian ulkoasiainministeriö käyttää tätä tilaisuutta jne.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen ulkoasiainministeri Kenian ulkoasiainministerille.

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1965.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän ulkoasiainministeriönne 19.5.1965 päivätty nootti No. Ext 273/0020, joka on osoitettu Suomen Nairobissa olevalle konsulaatille ja joka koskee Suomen ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välistä rikoksentekijäin luovuttamista koskevaa sopimusta, joka on allekirjoitettu Lontoossa 30.5.1924, joka on näin kuuluva.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Suomen hallitus hyväksyy noottinne sisältämät määräykset samalla suostuen ehdotukseenne, että noottinne ja tämän vastaukseni katsotaan muodostavan Kenian ja Suomen välisen sopimuksen tässä asiassa ja tämä sopimus on tuleva voimaan sinä päivänä kun tämä vastausnootti on päivätty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käytän tilaisuutta jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.