48/1965

Asetus Suomen ja Perun välisen taloudellista ja teknillistä yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Perun Tasavallan välillä on 11 päivänä maaliskuuta 1965 Limassa allekirjoitettu taloudellista ja teknillistä yhteistyötä koskeva sopimus ja tämän hyväksymisestä molempien sopimusmaiden hallitusten taholta on 16 päivänä kesäkuuta 1965 vaihdettu sopimuksen 4 artiklan edellyttämät nootit, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 1965.

Suomen Tasavallan ja Perun Tasavallan välinen SOPIMUS taloudellisesta ja teknillisestä yhteistyöstä.

Suomen Tasavallan Hallitus ja Perun Tasavallan Hallitus,

päämääränään ystävällisten suhteiden edelleen kehittäminen sekä

haluten edistää tasavertaisuuden ja vastavuoroisen edun pohjalla molempien maiden välillä tapahtuvaa taloudellista ja teknillistä yhteistyötä sekä tieteellisen ja teknillisen kokemuksen vaihtoa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Korkeat sopimuspuolet laativat jomman kumman sitä pyydettyä taloudellisia ja teknillisiä yhteistyöohjelmia edistääkseen maittensa taloudellista, teknillistä, tieteellistä ja hallinnollista kehitystä.

2 artikla

Taloudellisen ja teknillisen yhteistyön erityissuunnitelmista ja -ohjelmista, jotka molemmat hallitukset päättävät toteuttaa, sovitaan erillissopimuksin ja pannaan täytäntöön kutakin tapausta koskevien sopimusten määräysten ja säännösten mukaisesti.

3 artikla

Jomman kumman sopimusvaltion luonnolliset ja juriidiset henkilöt, jotka harjoittavat taloudellista, teknillistä tai tieteellistä toimintaa toisessa sopimusvaltiossa, nauttivat kysymyksessä olevien valtionsisäisten säännösten edellyttämiä helpotuksia ja takeita.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin molemmat hallitukset asianmukaisten noottien vaihdolla ilmoittavat hyväksyvänsä sopimusasiakirjan.

5 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen yhdeksänkymmenen (90) päivän irtisanomisajalla.

Tehty Limassa maaliskuun 11 päivänä 1965 kolmena alkuperäiskappaleena suomen ja espanjan kielellä, jotka kaikki ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.