30/1963

Asetus Suomen ja Kanadan välillä tehdyn, kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Kanadan välinen kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamista koskeva sopimus on allekirjoitettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1963, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sopimus tulee voimaan 4 päivänä elokuuta 1963, niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1963.

Suomen ja Kanadan välillä tehty sopimus kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta

Suomen Hallitus ja Kanadan Hallitus;

haluten solmia uuden sopimuksen kauppa-alusten vetoisuuden osoittavien kansallisuuskirjojen ja muiden kansallisten asiakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen viranomaiset katsovat alusta uudelleen mittaamatta kanadalaisella aluksella, jolla on Kanadan asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

2 artikla

Kanadan viranomaiset katsovat samoin alusta uudelleen mittaamatta Suomessa rekisteröidyllä aluksella, jolla on Suomen asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

3 artikla

Kumpikin hallitus voi irtisanoa tämän sopimuksen antamalla toiselle kirjallisen ilmoituksen. Tällainen ilmoitus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen vastaanottamispäivästä.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentä päivänä sen allekirjoittamispäivästä.

Suomen ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä 21 päivänä kesäkuuta 1924 tehty sopimus suomalaisten ja brittiläisten alusten mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta, joka on ollut voimassa Suomen ja Kanadan välillä ja saatettu uudelleen voimaan Kanadan hallituksen 27 päivänä helmikuuta 1948 tekemän ilmoituksen perusteella, lakkaa sen jälkeen olemasta voimassa molempien maiden välillä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1963 kahtena kappaleena suomen- ja englanninkielellä, jotka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.