11/1963

Asetus Suomen ja Intian välisen, kauppa-alusten mittakirjojen molemminpuolista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Intian välillä on 20 päivänä helmikuuta 1963 allekirjoitettu sopimus suomalaisten ja intialaisten kauppaalusten mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sopimus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 1963 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1963.

Suomen ja Intian välinen sopimus kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta.

Suomen hallitus ja Intian hallitus;

haluten solmia uuden sopimuksen kauppaalusten vetoisuuden osoittavien kansallisuuskirjojen ja muiden kansallisten asiakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen viranomaiset katsovat alusta uudelleen mittaamatta, intialaisella aluksella, jolla on Intian asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

2 artikla

Intian viranomaiset katsovat samoin, alusta uudelleen mittaamatta, Suomessa rekisteröidyllä aluksella, jolla on Suomen asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

3 artikla

Kumpikin hallitus voi lopettaa tämän sopimuksen antamalla toiselle kirjallisen tiedotuksen. Tällainen tiedotus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen vastaanottamispäivästä.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentä päivänä sen allekirjoittamispäivästä.

Suomen ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä 21 päivänä kesäkuuta 1924 tehty sopimus suomalaisten ja brittiläisten alusten mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta, joka on saatettu voimaan, eräin muutoksin, Suomen ja Intian välillä 12 päivänä huhtikuuta 1955 New Delhissä tehdyllä noottien vaihdolla, lakkaa sen jälkeen olemasta voimassa molempien maiden välillä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Bombayssa 20 päivänä helmikuuta 1963 kahtena kappaleena suomen ja englannin kielellä, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.