Valtiosopimukset: 1963

Valtiosopimukset numeroittain

46-8 7-1

46/1963
Asetus
Asetus Puolan kanssa tehdyn harjoittelijainvaihtosopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS harjoittelijainvaihdosta Suomen Tasavallan Hallituksen ja Puolan Kansantasavallan Hallituksen välillä.
43/1963
Asetus
Asetus Argentiinan kanssa tehdyn, asevelvollisuutta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
ASEVELVOLLISUUTTA KOSKEVA SOPIMUS SUOMEN HALLITUKSEN JA ARGENTIINAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ
41/1963
Asetus
Asetus Suomen ja Australian välillä tehdyn, kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Australian välillä tehty, kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamista koskeva sopimus
40/1963
Asetus
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomen Tasavallalle
39/1963
Laki
Laki Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij-saaren vuokraamisesta Suomelle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä.
38/1963
Asetus
Asetus Pakistanin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan Hallituksen ja Pakistanin Hallituksen välinen KAUPPASOPIMUS
37/1963
Asetus
Asetus Kansainvälisen atomienergiajärjestön perussäännön erään muutoksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Kansainvälisen atomienergiajärjestön PERUSSÄÄNTÖ
36/1963
Asetus
Asetus Kansainvälisen työjärjestön perussäännön eräiden muutosten voimansaattamisesta.
Sopimus tms.
Kansainvälisen työjärjestön PERUSSÄÄNTÖ
35/1963
Asetus
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn, Tornionjoen yli Aavasaksan kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Ruotsin välillä tehty, Tornionjoen yli Aavasaksan kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskeva sopimus
30/1963
Asetus
Asetus Suomen ja Kanadan välillä tehdyn, kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Kanadan välillä tehty sopimus kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta
28/1963
Asetus
Asetus Ranskan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Ranskan välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS
27/1963
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriö ilmoitus Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin väliseen selitykseen yhdenmukaisista puolueettomuusmääräyksistä liittyvien Suomen puolueettomuutta koskevien määräysten muuttamisesta.
26/1963
Asetus
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyyn sopimukseen liittyvän, 20 päivänä toukokuuta 1963 allekirjoitetun lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Lisäpöytäkirja Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyyn sopimukseen passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla
25/1963
Asetus
Asetus yleismaailmallisen tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus
Sopimus tms.
Pöytäkirja n:o 1 joka liittyy Yleismaailmalliseen tekijänoikeussopimukseen ja tarkoittaa kansalaisuudettomien ja pakolaisten teosten suojaamista
Sopimus tms.
Pöytäkirja n:o 2 joka liittyy Yleismaailmalliseen tekijänoikeussopimukseen ja tarkoittaa sanotun sopimuksen soveltamista eräiden kansainvälisten järjestöjen teoksiin
Sopimus tms.
Pöytäkirja n:o 3 joka liittyy Yleismaailmalliseen tekijänoikeussopimukseen ja koskee ehdollista ratifiointia, hyväksymistä tai liittymistä
24/1963
Asetus
Asetus Portugalin kansalaisten viisumivapaudesta.
23/1963
Asetus
Asetus Unkarin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan ja Unkarin Kansantasavallan välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS
14/1963
Asetus
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton oikeudellista asemaa, erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Euroopan vapaakauppaliiton oikeudellista asemaa, erioikeuksia ja vapauksia koskeva PÖYTÄKIRJA
11/1963
Asetus
Asetus Suomen ja Intian välisen, kauppa-alusten mittakirjojen molemminpuolista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Intian välinen sopimus kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta.
9/1963
Asetus
Asetus samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS joka koskee samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa
8/1963
Asetus
Asetus pohjoismaiden välisen elatusapusopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välinen sopimus elatusavun perimisestä pakkotoimin
Valtiosopimukset numeroittain

46-8 7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.