35/1961

Alkuperäinen sopimus: 24/1960

Asetus Suomen ja eräiden muiden maiden välisten, maksuliikkeen säännöstelemistä koskevien sopimusten voimassaolosta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan turvaamisesta 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun lain (275/61) nojalla:

Seuraavat Suomen ja eräiden muiden maiden väliset, maksuliikkeen säännöstelemisestä voimaansaatetut sopimukset ovat muutoksineen edelleen voimassa niin kuin niistä on sovittu:

Suomen Tasavallan ja Bulgarian Kansantasavallan välinen maksusopimus 6 päivältä lokakuuta 1948; Bulgarian kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta 23 päivänä lokakuuta 1948 annettu asetus (757/48), sopimuksen teksti julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 28/48.

Suomen Tasavallan ja Jugoslavian Federatiivisen Kansantasavallan välinen maksusopimus 1 päivältä lokakuuta 1948; Jugoslavian kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta 23 päivänä lokakuuta 1948 annettu asetus (758/48), sopimuksen teksti julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 29/48.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan kansankeskushallituksen välinen maksusopimus 5 päivältä kesäkuuta 1953; Kiinan Kansantasavallan kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta 7 päivänä elokuuta 1953 annettu asetus (342/53), sopimuksen teksti julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 20/53.

Tavaranvaihtosopimus Suomen Tasavallan Hallituksen ja Kolumbian Tasavallan Hallituksen välillä 29 päivältä marraskuuta 1957; Kolumbian kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta 31 päivänä tammikuuta 1958 annettu asetus (65/58), sopimuksen teksti julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 5/58.

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Kreikan Kuninkaallisen Hallituksen välinen maksusopimus 9 päivältä kesäkuuta 1960; Suomen ja Kreikan välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta 26 päivänä elokuuta 1960 annettu asetus (381/60), sopimuksen teksti julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 25/60.

Suomen Tasavallan ja Puolan Tasavallan välinen maksusopimus 12 päivältä maaliskuuta 1947; Puolan kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta 21 päivänä maaliskuuta 1947 annettu asetus (220/47), sopimuksen teksti julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 2/47.

Suomen Tasavallan ja Romanian Kansantasavallan välinen maksusopimus 14 päivältä maaliskuuta 1951; Romanian kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta 11 päivänä toukokuuta 1951 annettu asetus (285/51), sopimuksen teksti julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 12/51

Sopimus maksuliikenteestä Suomen Tasavallan ja Saksan Demokraattisen Tasavallan kesken 25 päivältä helmikuuta 1959; Suomen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta 24 päivänä huhtikuuta 1959 annettu asetus (333/59), sopimuksen teksti julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 33/59.

Suomen ja Tsekkoslovakian Tasavallan välinen maksusopimus 23 päivältä helmikuuta 1959; Suomen ja Tsekkoslovakian Tasavallan välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta 24 päivänä huhtikuuta 1959 annettu asetus (334/59), sopimuksen teksti julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 34/59.

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Turkin Tasavallan Hallituksen välinen maksusopimus 13 päivältä toukokuuta 1960; Suomen ja Turkin välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta 26 päivänä elokuuta 1960 annettu asetus (380/60), sopimuksen teksti julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 24/60.

Suomen ja Unkarin välinen maksusopimus 25 päivältä syyskuuta 1948; Unkarin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta 23 päivänä lokakuuta 1948 annettu asetus (759/48), sopimuksen teksti julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan n:ossa 30/48.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1961.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.