32/1961

Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä tehty sopimus kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta on 5 päivänä joulukuuta 1961 allekirjoitettu Lontoossa, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1961.

Suomen ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä tehty sopimus kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta.

Suomen hallitus ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus;

haluten solmia uuden sopimuksen kauppa-alusten vetoisuuden osoittavien kansallisuuskirjojen ja muiden kansallisten asiakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen viranomaiset katsovat, alusta uudelleen mittaamatta, brittiläisellä aluksella, jolla on Yhdistyneen Kuningaskunnan tai sellaisen alueen, johon tämä sopimus on ulotettu 3 artiklan nojalla, asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

2 artikla

Yhdistyneen Kuningaskunnan tai sellaisen alueen, johon tämä sopimus on ulotettu 3 artiklan nojalla, viranomaiset katsovat samoin, alusta uudelleen mittaamatta, Suomessa rekisteröidyllä aluksella, jolla on Suomen asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

3 artikla

1) Tätä sopimusta allekirjoitettaessa tai milloin tahansa sen jälkeen Yhdistynyt Kuningaskunta voi kirjallisella tiedotuksella ilmoittaa Suomen hallitukselle, että sopimus ulottuu kaikkiin niihin alueisiin tai johonkin niistä alueista, joiden kansainvälisistä suhteista Yhdistynyt Kuningaskunta on vastuussa.

2) Sopimus ulottuu tässä tarkoitettuihin alueisiin tiedotuksen vastaanottamispäivästä tai muusta tiedotuksessa määritellystä päivästä lukien.

3) Tämän sopimuksen soveltaminen mihin alueeseen tahansa, johon nähden tiedotus ulottamisesta on tehty, voidaan lopettaa Suomen hallitukselle osoitetulla tiedotuksella. Tällainen tiedotus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen vastaanottamispäivästä.

4 artikla

Kumpikin hallitus voi lopettaa tämän sopimuksen antamalla toiselle kirjallisen tiedotuksen. Tällainen tiedotus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen vastaanottamispäivästä.

5 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja välittömästi sen jälkeen lakkaa molempien hallitusten välillä Helsingissä kesäkuun 21 päivänä 1924 allekirjoitettu sopimus olemasta voimassa siltä osalta, jolta se koskee Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyttä Kuningaskuntaa ja alueita, joista Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus on vastuussa.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehtiin Lontoossa joulukuun 5 päivänä 1961 kaksin kappalein suomen ja englannin kielellä, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.