13/1961

Asetus Suomen ja Ison-Britannian kesken viisumivapaudesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Suomen ja Ison-Britannian kesken Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1961 noottienvaihdolla tehty sopimus viisumivapaudesta on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

2 §.

Tällä asetuksella kumotaan Suomen ja Ison-Britannian kesken maahantuloleimausten poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 17 päivänä joulukuuta 1954 annettu asetus (467/54) sekä Suomen ja Ison-Britannian väliseen maahantuloleimausten poistamista koskevaan sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta 30 päivänä heinäkuuta 1958 annettu asetus (342/58).

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1961.

Suomen ja Ison-Britannian kesken viisumivapaudesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Ison-Britannian v.a. asiainhoitaja Suomen ulkoasiainministerille.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1961.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne että matkailun helpottamiseksi Suomen ja Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä eräiden alueiden välillä, joiden kansainvälisistä suhteista Yhdistynyt Kuningaskunta on vastuussa, Hänen Majesteettinsa Hallitus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneessä Kuningaskunnassa on valmis tekemään seuraavansisältöisen sopimuksen Suomen Hallituksen kanssa:

1. Suomen kansalaiset, joilla on voimassaoleva Suomen passi, saavat matkustaa mistä paikasta tahansa Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan, Kanaalisaarille ja Man-saarelle sekä mille tahansa tämän nootin liitteessä mainitulle alueelle (joita seuraavassa nimitetään yhteisesti "brittiläisiksi alueiksi") hankkimatta viisumia.

2. Britannian alamaiset, joiden voimassaolevan passin kannen ylälaidassa on kirjoitus "British Passport" ja alalaidassa kirjoitus "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" tai "Jersey" tai "Guernsey and its Dependencies" tai jonkin tämän nootin liitteessä mainitun alueen nimi, ja passin sisäpuolella sivulla 1 haltijan kansallista asemaa osoittava merkintä "British Subjeet" tai "British Subjeet, Citizen of the United Kingdom and Colonies" tai "British Subjeet, Citizen of the United Kingdom, Islands and Colonies" tai "British Subjeet, Citizen of the State of Singapore", saavat matkustaa mistä paikasta tahansa Suomeen hankkimatta viisumia.

3. Viisumipakon poistaminen ei vapauta Suomen kansalaisia heidän tullessaan jollekin brittiläiselle alueelle tai Britannian alamaisia heidän tullessaan Suomeen, velvollisuudesta noudattaa kyseessä olevan brittiläisen alueen tai vastaavasti Suomen lakeja ja määräyksiä ulkomaalaisten maahantulosta, oleskelusta (tilapäisestä tai vakinaisesta) ja työhön palkkaamisesta tai ammatin harjoittamisesta. Matkustajilta, jotka eivät kykene selvittämään maahantuloviranomaisia tyydyttävällä tavalla, että he täyttävät lakien ja määräysten asettamat edellytykset, voidaan evätä maahantulo.

4. Suomen ja kaikkien brittiläisten alueitten asianomaisille viranomaisille varataan oikeus evätä maahantulo- ja oleskelulupa kysymyksessä olevassa maassa henkilöltä, joka on epäsuotava tai muuten jommankumman hallituksen ulkomaalaisten maahantulo suhteen noudattamien yleisten periaatteiden kannalta sopimaton.

5. Kumpikin hallitus voi yleisen edun niin vaatiessa väliaikaisesti kokonaan tai osittain soveltamatta edelläolevia määräyksiä; tästä on ilmoitettava toiselle hallitukselle diplomaattista tietä.

6. Kumpikin hallitus voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen kokonaan tai osittain yhden kuukauden määräaikaa noudattaen.

7. Tämä sopimus tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 1961 ja 16 päivänä marraskuuta 1954 tehty sopimus, sellaisena kuin se on muutettuna noottienvaihdolla 1 päivänä heinäkuuta 1958, lakkaa olemasta voimassa mainittuna päivänä.

Siinä tapauksessa, että Suomen Hallitus on valmis hyväksymään ylläolevat määräykset, minulla on kunnia ehdottaa, että tätä noottia ja sen liitettä sekä Teidän Ylhäisyytenne samansisältöistä vastausta pidettäisiin kummankin hallituksen välisenä sopimuksena tässä asiassa.

Minulla on kunnia jne.

NOOTTIENVAIHTO Liite

Luettelo Ison-Britannian Helsingissä olevan asiainhoitajan Suomen ulkoasiainministerille osoittaman nootin tarkoittamista alueista.

Adenin siirtomaa ja suojelualue

Antigua

Bahamasaaret

Barbados

Basutomaa

Bermuda

Betsuanamaan suojelualue

Brittiläinen Guayana

Brittiläinen Honduras

Brittiläinen Salomonin saarten suojelualue

Brittiläiset Neitsytsaaret

Brunei

Dominica

Falklandin saaret

Fidsisaaret

Gambia

Gibraltar

Gilbertin ja Ellicen saaret

Grenada

Jamaika

Kenia

Mauritius

Montserrat

Pohjois-Borneo

St. Christopher Nevis ja Anguilla

St. Helena

St. Lucia

St. Vincent

Sarawak

Seychellit

Singaporen valtio

Svasimaan suojelualue Tanganjika

Trinidad ja Tobago

Ugunda

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen ulkoasiainministeri Ison-Britannian Helsingissä olevalle v.a. asiainhoitajalle.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1961.

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tälle päivälle päivätyn, näin kuuluvan noottinne:

"Herra Ministeri,

Minulla on kunnia jne. ...................................... välisenä sopimuksena tässä asiassa."

Vastauksena minulla on kunnia ilmoittaa, että Suomen hallitus hyväksyy edelläolevan ehdotuksen ja että noottinne sekä tämän vastauksen katsotaan muodostavan molempien hallitusten välisen sopimuksen tässä asiassa.

Vastaanottakaa jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.