10/1961

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Israelin Hallituksen välinen KAUPPASOPIMUS

Suomen Tasavallan Hallitus ja Israelin Hallitus, joita elähdyttää halu lujittaa molempien maiden Hallitusten ja kansojen välisiä ystävyyden siteitä sekä kehittää ja edistää niiden välistä kauppaa ja taloudellisia suhteita, ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuspuolet myöntävät toisilleen suosituimman maan kohtelun tulleihin, veroihin ja kaikenlaisiin maksuihin nähden, joita sovelletaan tai jotka ovat yhteydessä tuontiin, vientiin taikka tavaroiden kauttakulkuun.

II artikla

I artiklan määräyksiä ei sovelleta erioikeuksiin ja etuihin nähden,

a) joita jompikumpi Sopimuspuoli myöntää tai tulee myöntämään rajakaupan helpottamiseksi;

b) jotka johtuvat tulliliitosta, vapaakauppa-alueesta tai vastaavanlaisesta järjestelystä, joihin Sopimuspuolet ovat liittyneet tai tulevat liittymään.

III artikla

Sopimuspuolet myöntävät toisilleen kaikki mahdolliset helpotukset tuonti- ja vientilisenssien myöntämiseksi niiden lakien ja säännösten mukaisesti, jotka ovat voimassa asianomaisissa maissa. Indikatiiviset luettelot näiden kahden maan välillä vaihdon kohteina olevista tavaroista sisältyvät tämän sopimuksen liitteisiin "A" ja "B".

IV artikla

Molemmissa maissa voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti kummankin Sopimuspuolen kauppa-alukset nauttivat lasteineen kaikkien merenkulkua, ulkomaankaupalle avoinna oleviin satamiin vapaata pääsyä, satamalaitteiden käyttöä, lastaus- ja purkausmaksuja, veroja ja muita sen laatuisia seikkoja koskevien kysymysten suhteen kohtelua, joka on vähintään yhtä suotuisa kuin minkä tahansa muun maan aluksille myönnetty kohtelu, lukuunottamatta rannikkokaupan yhteydessä liikennöiville aluksille suotuja myönnytyksiä.

V artikla

Sopimuspuolet suovat toisilleen asianomaisten lakiensa ja säännöstensä mukaisesti kohtuullisia helpotuksia kaupallisten messujen ja näyttelyiden pitämistä varten.

VI artikla

Kaikki Suomen Tasavallassa ja Israelissa olevien luonnollisten ja juriidisten henkilöiden väliset maksut suoritetaan vaihdettavissa valuutoissa.

VII artikla

Näiden kahden maan välisen kaupan kehityksen seuraamiseksi, siihen liittyvien kysymysten tutkimiseksi ja keinojen ehdottamista varten mahdollisesti esiintyvien vaikeuksien voittamiseksi Sopimuspuolet perustavat sekakomission. Sekakomissio kokoontuu jommankumman Sopimuspuolen pyynnöstä.

VIII artikla

Tämä sopimus tulee voimaan ratifioimispäivänä ja on voimassa kunnes jompikumpi Sopimuspuoli ilmoittaa irtisanomisesta kirjallisesti neljä kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä.

Ratifioimisasiakirjat vaihdetaan Helsingissä lähitulevaisuudessa. Siksi kunnes sopimus on ratifioitu, sitä sovelletaan tilapäisesti allekirjoituspäivästä lukien.

Tehty Jerusalemissa kahtena kappaleena seitsemäntenätoista päivänä helmikuuta 1961, joka vastaa ensimmäistä päivää Adar-kuuta 5721.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.