24/1960

Asetus Suomen ja Turkin välisen maksusopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja talouselämän turvaamisesta 30 päivänä joulukuuta 1957 annetun lain (446/57) 3 §:n nojalla:

1 §.

Suomen ja Turkin välillä Ankarassa 13 päivänä toukokuuta 1960 tehty maksusopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

2 §.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

Naantalissa 26 päivänä elokuuta 1960.

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Turkin Tasavallan Hallituksen välinen MAKSUSOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Turkin tasavallan hallitus ovat Suomen ja Turkin välistä tavaranvaihtoa helpottaakseen ja siirtyäkseen maksusuhteissaan asteittain multilateralismiin sopineet seuraavaa:

1 artikla

Turkin valtiopankki (Banque Centrale de la République de Turquie) avaa Suomen Pankin nimiin USA-dollarimääräisen, kulunkivapaan ja korottoman tilin. Jokaisen kalenterivuosineljänneksen lopussa tämä tili päätetään ja velallispuoli suorittaa viivytyksettä puolet velkasaldostaan vapaissa USA-dollareissa.

2 artikla

Tänään allekirjoitetun kauppasopimuksen määräysten mukaan Turkkiin tuotujen tai tuotavien suomalaista alkuperää olevien tavaroiden vasta-arvon suoritus sekä jokainen muu Turkin voimassaolevan valuuttalainsäädännön puitteissa Turkista Suomeen tapahtuva maksu suoritetaan hyvittämällä 1 artiklassa mainittua tiliä.

3 artikla

Tänään allekirjoitetun kauppasopimuksen määräysten mukaan Suomeen tuotujen tai tuotavien, turkkilaista alkuperää olevien tavaroiden vasta-arvon suoritus sekä jokainen muu Suomen voimassaolevan valuuttalainsäädännön puitteissa Suomesta Turkkiin tapahtuva maksu suoritetaan veloittamalla 1 artiklassa mainittua tiliä.

4 artikla

Turkin valtiopankin maksujen vastaanottoa koskevista ilmoituksista ja Suomen Pankin maksumääräyksistä, jotka nämä pankit toimittavat toisilleen maksupäivinä, tulee ilmetä kaikki tarpeelliset tiedot maksun suorittamiseksi maksunsaajille.

5 artikla

Hyvitykset ja maksut tapahtuvat kummassakin maassa maiden omissa rahayksiköissä.

Markkojen muuntaminen USA-dollareiksi ja päinvastoin tapahtuu Suomen Pankin virallisen kurssin mukaan.

Turkin puntien muuntaminen USA-dollareiksi ja päinvastoin tapahtuu Turkin valtiopankin virallisen kurssin mukaan.

6 artikla

Niin kauan kuin 1 artiklan edellyttämän tilin velka- tai saatavasaldo ei ylitä 1 000 000 USA-dollarin määrää Suomen Pankki ja Turkin valtiopankki jatkavat viivytyksettä toisilleen toimittamiensa maksumääräysten suorittamista.

Mikäli edellä mainitun tilin velka- tai saatavasaldo ylittää 1 000 000 USA-dollarin rajan, ylimenevä määrä suoritetaan velkojapankin pyynnöstä vapaissa USA-dollareissa.

7 artikla

Mikäli 1 artiklan edellyttämän tilin saldo tämän sopimuksen voimassaoloajan päättyessä osoittaa saatavaa jommankumman sopimuspuolen hyväksi, velallispuoli suorittaa velkansa kolmen kuukauden kuluessa niiden tavaroiden viennillä, jotka on mainittu tänään allekirjoitetun kauppasopimuksen tavaralistoissa, tai muulla ehdottamallaan viennillä, jonka velkojapuoli hyväksyy.

Mainitun kolmen kuukauden ajanjakson jälkeen vielä jäljelläoleva saldo suoritetaan vapaissa USA-dollareissa.

8 artikla

Suomen ja Turkin välinen maksusopimus kesäkuun 12 päivältä 1948 lakkaa olemasta voimassa tämän sopimuksen voimaanastumispäivänä.

Niin pian kuin tämän sopimuksen 1 artiklassa edellytetty tili on avattu, kesäkuun 12 päivänä 1948 tehdyn maksusopimuksen mukaisesti avattu tili lopetetaan ja sen saldo siirretään yllämainitulle tilille.

9 artikla

Suomen Pankki ja Turkin valtiopankki sopivat keskenään tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvistä teknillisistä menettelytavoista.

10 artikla

Tämän sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa vuoden.

Sen katsotaan uusiutuvan äänettömällä sopimuksella vuodeksi kerrallaan, ellei sitä ole sanottu irti vähintään kahta kuukautta ennen sopimusajan umpeenkulumista.

Tehty Ankarassa toukokuun 13 päivänä 1960 kahtena ranskankielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.