44/1959

Alkuperäinen sopimus: 25/1927

LISÄSOPIMUS 24 päivänä kesäkuuta 1927 tehtyyn Suomen-Sveitsin kauppasopimukseen.

Suomen Tasavallan ja Sveitsin Valaliiton hallitukset, haluten kehittää näiden kahden maan välisiä kauppasuhteita, ovat päättäneet muuttaa ja täydentää 24 päivänä kesäkuuta 1927 allekirjoitettua kauppasopimusta seuraavasti:

1 artikla

24 päivänä kesäkuuta 1927 allekirjoitetun kauppasopimuksen 4 kohta kumotaan.

2 artikla

Oheisessa A luettelossa mainitut, Sveitsin tullialueelta peräisin olevat luonnon- tai teollisuustuotteet ovat niitä Suomeen tuotaessa sanotussa luettelossa mainittujen tullien alaisia.

Oheisessa B luettelossa mainitut, Suomesta peräisin olevat luonnon- tai teollisuustuotteet ovat, niitä Sveitsin tullialueelle tuotaessa, sanotussa luettelossa mainittujen tullien alaisia.

3 artikla

Niin kauan kuin Sopimuspuolet ovat Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen velvoitusten alaiset, sovelletaan oheisissa A ja B luetteloissa mainittuihin Sopimuspuolten tuotteisiin sanotun yleissopimuksen määräyksiin perustuvia tulleja.

Jos Korkeat Sopimuspuolet tai toinen niistä luopuu yleissopimuksesta, sovelletaan edelleen tähän lisäsopimukseen liitetyissä A ja B luetteloissa mainittuihin tuotteisiin, niitä Suomeen ja Sveitsin tullialueelle tuotaessa, tulleja sellaisina kuin mitä ne olivat yleissopimuksessa mainittuna eroamispäivänä.

4 artikla

24 päivänä kesäkuuta 1927 allekirjoitettua kauppasopimusta ja tätä lisäsopimusta sovelletaan myös Liechtensteinin ruhtinaskuntaan niin kauan kuin sen Sveitsin kanssa tekemä tulliliittosopimus on voimassa.

5 artikla

Tätä lisäsopimusta sovelletaan samasta päivästä alkaen, jolloin Sveitsin väliaikaista liittymistä Tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen koskeva deklaratio tulee voimaan tämän lisäsopimuksen Sopimuspuolten osalta.

Mikäli kuitenkin Sveitsin uusi tullitariffi tulisi voimaan, ennenkuin deklaratiota Sveitsin väliaikaisesta liittymisestä voidaan soveltaa Sveitsin ja Suomen välisiin suhteisiin, A ja B luetteloita sovelletaan mainitun tariffin tultua voimaan.

6 artikla

Molemmat Sopimuspuolet ratifioivat tämän lisäsopimuksen perustuslakiensa säätämässä järjestyksessä. Se tulee voimaan heti kun ratifioimiskirjat on vaihdettu.

Tämä lisäsopimus voidaan irtisanoa minä ajankohtana tahansa, mutta se pysyy voimassa kolme kuukautta irtisanomispäivästä lukien.

Tehtiin Genèvessä kahtena kappaleena 14 päivänä marraskuuta 1958.

(luettelot on jätetty tästä pois)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.