36/1959

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan liitteen XIII voimaansaattamisesta.

Sitten kun Kansainvälisen rahoitusyhtiön johtokunta on 2 päivänä huhtikuuta 1959 hyväksynyt Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen Kansainvälistä rahoitusyhtiötä koskevan liitteen XIII ja tasavallan presidentti on 16 päivänä heinäkuuta 1959 hyväksynyt tämän liitteen, mistä on 27 päivänä heinäkuuta 1959 ilmoitettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu liite on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1959.

Alkuperäinen sopimus: 24/1958

Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskeva yleissopimus

Liite XIII Kansainvälinen rahoitusyhtiö

Yleissopimusta (tämä liite mukaan luettuna) sovelletaan Kansainväliseen Rahoitusyhtiöön (jota jäljempänä kutsutaan "yhtiöksi") seuraavat määräykset huomioon ottaen:

1. 4 § korvataan seuraavalla:

"Oikeudenkäynti yhtiötä vastaan voidaan panna vireille ainoastaan tuomioistuimessa, jolla on tuomiovalta sen jäsenvaltion alueilla, missä yhtiöllä on toimisto, minne se on nimittänyt asiamiehen ottamaan vastaan haasteita tai muita oikeudenkäyntiä koskevia tiedonantoja tai missä se on laskenut liikkeeseen tai taannut arvopapereita. Jäsenvaltiot tai henkilöt, jotka toimivat jäsenvaltioiden puolesta tai joille jäsenet ovat siirtäneet saatavansa, eivät kuitenkaan voi panna vireille oikeudenkäyntejä. Yhtiön omaisuus ja varat ovat sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta vapaat takavarikoinnista ja ulosmittauksesta siksi kunnes lopullinen päätös yhtiötä vastaan on annettu."

2. Yleismääräysten 7 §:n b) momenttia sovelletaan yhtiöön yhtiösopimuksen III artiklan 5 kohdan määräykset huomioon ottaen.

3. Yhtiö voi harkintansa mukaan pidättää minkä yhtiösopimuksen VI artiklan nojalla myönnetyn erioikeuden tai vapauden siinä laajuudessa ja sellaisin ehdoin, jotka se määrää.

4. Yleismääräysten 32 §:ä on sovellettava vain erimielisyyksiin, jotka aiheutuvat niiden erioikeuksien tai vapauksien tulkinnasta tai soveltamisesta, joita yhtiö nauttii tämän yleissopimuksen nojalla ja jotka eivät sisälly niihin, joita yhtiö voi vaatia yhtiösopimuksensa tai muiden määräysten perusteella.

5. Yleissopimuksen määräykset (tämän liitteen määräyksen mukaan luettuina) eivät rajoita tai muuta yhtiösopimusta eivätkä edellytä rajoitusta tai muutosta siihen tai vaikuta tai rajoita oikeuksia, vapauksia, erioikeuksia tai etuja, joita yhtiösopimus tai jonkin sen jäsenvaltion lait, asetukset tai määräykset tahi tämän jäsenvaltion jokin valtiollinen elin on myöntänyt tai jotka muulla tavoin on myönnetty yhtiölle tai jollekin sen jäsenelle, hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsenelle, varamiehelle, virkamiehelle tai toimihenkilölle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.