30/1959

Alkuperäinen sopimus: 11/1949

PÖYTÄKIRJA muutoksesta kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimukseen.

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön yleiskokous,

kokoonnuttuaan kahdeksanteen istuntoonsa Montrealissa 1 päivänä kesäkuuta 1954 ja

katsottuaan toivottavaksi tehdä muutoksen Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 tehtyyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimukseen,

hyväksyi 14 päivänä kesäkuuta 1954 edellä mainitun yleissopimuksen 94 artiklan a kohdan määräysten mukaisesti seuraavan muutosehdotuksen sanottuun yleissopimukseen:

Yleissopimuksen 45 artiklan lopussa piste korvataan pilkulla, ja seuraava lisätään:

"ja muutoin kuin väliaikaisesti yleiskokouksen päätöksellä yleiskokouksen määrätessä sellaisen päätöksen tekemistä varten tarvittavan äänimäärän. Näin määrätty äänimäärä ei saa olla pienempi kuin kolme viidesosaa sopimusvaltioiden koko lukumäärästä".

määräsi sanotun yleissopimuksen 94 artiklan a kohdan määräysten mukaisesti, että ylläoleva muutosehdotus ei tule voimaan ennen kuin neljäkymmentäkaksi sopimusvaltiota on sen ratifioinut, ja

päätti, että Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön pääsihteerin on laadittava edellämainittua muutosehdotusta koskeva ja seuraavassa mainitut määräykset käsittävä pöytäkirja englannin-, espanjan- ja ranskankielillä, jotka kaikki ovat yhtä todistusvoimaiset.

Tämän johdosta yleiskokouksen edellä mainitun päätöksen mukaisesti,

yleiskokouksen puheenjohtaja ja pääsihteeri allekirjoittavat tämän pöytäkirjan;

tämän pöytäkirjan voivat ratifioida kaikki Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen ratifioineet tai siihen liittyneet valtiot;

ratifioimiskirjat on talletettava Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan;

Tämä pöytäkirja tulee voimaan neljännenkymmenentoisen ratifioimiskirjan talletuspäivänä niiden valtioiden kesken, jotka ovat ratifioineet sen siihen päivään mennessä;

pääsihteerin on välittömästi ilmoitettava kaikille sopimusvaltioille jokaisen tätä pöytäkirjaa koskevan ratifioimiskirjan tallettamisesta;

pääsihteerin on välittömästi ilmoitettava kaikille yleissopimuksen osapuolille tai sen allekirjoittajavaltioille tämän pöytäkirjan voimaantulopäivä;

pöytäkirja tulee voimaan jokaiseen sopimusvaltioon nähden, joka ratifioi sen myöhemmin, sinä päivänä, jona sen ratifioimiskirja talletetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön huostaan.

Tämän vakuudeksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön yleiskokouksen kahdeksannen istunnon puheenjohtaja ja pääsihteeri allekirjoittivat yleiskokouksen valtuuttamina tämän pöytäkirjan.

Tehty Montrealissa 14 päivänä kesäkuuta 1954 yhtenä englannin-, espanjan- ja ranskankielisenä kappaleena, jotka kaikki ovat yhtä todistusvoimaiset. Tämä pöytäkirja talletetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön arkistoon, ja järjestön pääsihteeri lähettää siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 tehdyn siviili-ilmailun yleissopimuksen osapuolille ja muille sanotun yleissopimuksen allekirjoittajavaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.