29/1959

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen liitteen XII voimaansaattamisesta.

Sitten kun valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön yleiskokous on 16 päivänä tammikuuta 1959 hyväksynyt Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen valtioiden välistä neuvoa-antavaa merenkulkujärjestöä koskevan liitteen XII ja tasavallan presidentti on 22 päivänä toukokuuta 1959 hyväksynyt tämän liitteen, mistä on 8 päivänä kesäkuuta 1959 ilmoitettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu liite on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1959.

Alkuperäinen sopimus: 24/1958

Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskeva yleissopimus

Liite XII Valtioiden välinen neuvoa-antava merenkulkujärjestö

1. Yleismääräysten VI artiklan 21 §:ssä mainitut erioikeudet, vapaudet, edut ja helpotukset myönnetään järjestön pääsihteerille ja meriturvallisuuskomitean sihteerille edellyttäen, että tämän kohdan määräykset eivät velvoita jäsenvaltiota, jonka alueella järjestön keskustoimisto sijaitsee, sovelluttamaan yleismääräysten VI artiklan 21 §:ä mihinkään sen kansalaiseen.

2. a) Toimiessaan järjestön komiteoissa tai järjestön tehtävissä myönnetään asiantuntijoille (muut kuin VI artiklassa tarkoitetut virkamiehet) ne alla mainitut erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat välttämättömiä heidän tehtäviensä suorittamiseksi tehokkaasti samoinkuin heidän matkustaessaan näiden komiteoiden asioissa tai niiden tehtävissä:

I) vapautus vangitsemisesta ja heidän henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoimisesta;

II) lainkäyttövapautus virka-asemassaan suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaanluettuina). Asianomaiset nauttivat tätä vapautusta jatkuvasti senkin jälkeen, kun he eivät enää toimi järjestön komiteoissa eikä niiden tehtävissä;

III) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin sekä heidän henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallitusten edustajille myönnetään;

IV) loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden, jotka koskevat heidän järjestön hyväksi suorittamaansa työtä;

V) oikeus yhteydenpidossaan valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön kanssa käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä.

Yleismääräysten 12 §:n viimeisessä lauseessa ilmaistua periaatetta sovelletaan yllä olevien IV) ja V) kohdan määräyksiin.

b) Erioikeudet ja vapaudet on myönnetty järjestön asiantuntijoille järjestön etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Järjestöllä on oikeus ja velvollisuus pidättää asiantuntijalle myönnetty vapautus, kun se järjestön käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteuttamista ja se voidaan pidättää järjestön etuja vahingoittamatta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.