25/1955

Alkuperäinen sopimus: 15/1950

Ulkoasiainministeriön ilmoitus, joka liittyy eräiden sopimustullien korottamisesta annettuun asetukseen.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että eräiden sopimustullien korottamisesta tänään annetussa asetuksessa (381/55) mainittu Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen SOPIMUSPUOLTEN päätös kuuluu seuraavasti:

Luettelossa XXIV -- Suomi olevien määrätullien tarkistus.

(Päätös 3 päivältä maaliskuuta 1955.)

Ottaen huomioon, että Suomen hallitus devalvoi, noudattamalla Kansainvälisen valuuttarahaston sääntöjä, 5 päivänä heinäkuuta 1949 suomen markan 136:sta 160:een markkaan Yhdysvaltain dollarilta, sekä devalvoi sen edelleen 19 päivänä syyskuuta 1949 230 markkaan Yhdysvaltain dollarilta (samalla kun virallinen myyntikurssi tuli 231 markaksi), joiden muutosten tuloksena yhteensä oli 69.85 %:n lisäys yhtä Yhdysvaltain dollaria vastaavaan markkamäärään,

Ottaen huomioon, että ensimmäinen näistä devalvoinneista tapahtui Suomen liittymistä koskevien neuvottelujen aloittamisen jälkeen ja kun jo suurin osa näistä neuvotteluista oli saatettu päätökseen, muiden päättyessä kohta sen jälkeen, ja että toinen tapahtui näiden neuvottelujen loputtua, mutta ennen Annecyn pöytäkirjan päiväyspäivää, mikä Suomen osalta on "sopimuksen päiväyspäivä",

Ottaen huomioon, että Suomen hallitus on esittänyt SOPIMUSPUOLILLE pyynnön saada tarkistaa Annecyssa sovitut määrätullit ilmoittaen, mitkä tarkistukset se aikoo suorittaa luettelossa XXIV,

Ottaen huomioon, että, olosuhteiden ollessa edelläkuvatut, saattaa hyvin edellyttää luetteloon XXIV (Annecy) sisältyviä määrätulleja koskeneiden neuvottelujen perustuneen suomen markalla ennen 5 päivää heinäkuuta 1949 olleelle arvolle ja että näin ollen Suomen hallitus olisi voinut asettaa, muttei sitä tehnyt, luetteloon XXIV kirjoitetun ehdon, että tässä luettelossa olevat määrätullit oli tarkistettava ottamalla huomioon ennen Annecyn pöytäkirjan päiväyspäivää tapahtuneet devalvoinnit,

SOPIMUSPUOLET, toimien yleissopimuksen 25 artiklan 5 a kohdan mukaisesti,

Päättävät, että edellä esitettyjen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi rajoitetaan Suomen hallitukselle yleissopimuksesta johtuvia velvoituksia siinä määrin, mikä on välttämätöntä, jotta tämä hallitus voisi tehdä sellaisia määrätullien tarkistuksia, joita se olisi voinut tehdä, jos yleissopimuksen 2 artiklan 6 a kohta olisi ollut sovellettavissa edellämainittuihin suomen markan devalvointeihin, ja

Päättävät, siis, että Suomen hallitus voi toimeenpanna SOPIMUSPUOLILLE ilmoitetut tarkistukset, ellei tämän päätöksen päivämäärää seuraavien kolmenkymmenen päivän kuluessa mikään sopimuspuoli ole väittänyt, että nämä tarkistukset ovat omiaan vähentämään luettelossa XXIV olevien myönnytysten arvoa. Jos kolmenkymmenen päivän kuluessa tämän päätöksen päivämäärästä lukien joku sopimuspuoli väittää, että määrätyn tullin tarkistamisen seurauksena luetteloon XXIV sisältyvien myönnytysten arvo vähenee, Suomen hallitus lykkää tarkistusta tältä osalta, odottaen neuvottelua asianomaisen sopimuspuolen kanssa. Jos, tämän neuvottelun jälkeen, asianomainen sopimuspuoli pysyy väitteessään, ratkaisevat SOPIMUSPUOLET asian.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1955.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.