16/1955

Asetus Suomen ja Ranskan kesken seuruepasseista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Ranskan kesken 27 päivänä huhtikuuta 1955 tapahtuneella noottienvaihdolla on sovittu molempien maitten välisen viisumivapauden soveltamisesta myös seuruepasseihin, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1955.

Suomen ja Ranskan kesken seuruepasseista tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Ranskan ulkoasiainministeriö Suomen Pariisissa olevalle suurlähetystölle.

Pariisissa 27 päivänä huhtikuuta 1955.

Ulkoasiainministeriöllä on kunnia saattaa Suomen suurlähetystön tietoon, että Ranskan hallitus on valmis matkailun helpottamiseksi Ranskan ja Suomen välillä sallimaan ilman Ranskan viisumia sellaisten Suomen kansalaisten maahantulon ja rajoitetun oleskelun Ranskassa, jotka matkustavat ryhmässä ja yhteisellä luettelolla passin sijasta, ehdolla, että tarkkaa vastavuoroisuutta sovelletaan sellaisiin Ranskan kansalaisiin nähden, jotka ryhmässä haluavat matkustaa Suomeen, ja että lisäksi allamainittuja määräyksiä noudatetaan:

1) Yhteisluettelo laaditaan tarkkaan aakkoselliseen järjestykseen ja siihen sisältyvät seuraavat maininnat kustakin matkustajasta: nimi, etunimet, syntymäaika ja -paikka, kotipaikka.

Yhteisluetteloon voidaan merkitä ainoastaan Suomen kansalaisia. Suomessa asuvia kansalaisuudettomia ei voida siihen merkitä.

Kysymyksen ollessa kauttakulusta kolmanteen maahan tulee yhteisluettelossa olla maininta "yksinkertainen kauttakulku" tai "edestakainen kauttakulku".

2) Oleskelu Ranskassa ei missään tapauksessa saa kestää kauempaa kuin 45 päivää. Tätä aikamäärää ei voida pidentää.

Edestakaisen kauttakulun ollessa kyseessä kolmanteen maahan on paluumatkan tapahduttava 90 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin ryhmä ensimmäistä kertaa saapui Ranskaan.

3) Yhteisluetteloon merkityillä henkilöillä tulee olla ajankohtaisella valokuvalla varustettu virallinen henkilöllisyystodistus tai yksilöllinen passi.

4) Samalla yhteisellä asiakirjalla matkustavien henkilöitten lukumäärä ei saa olla alempi kuin 5 eikä korkeampi kuin 50. Jokaiseen luetteloon on merkitty ryhmän johtaja, jolla tulee olla voimassaoleva yksilöllinen passi ja joka henkilökohtaisesti vastaa kaikkien yhteisluettelolla matkustavien henkilöitten paluusta yhdessä ryhmässä ja 2 kohdan edellyttämässä ajassa.

5) Kaikkien yhteisluetteloon merkittyjen henkilöitten on matkustettava yhdessä, he eivät saa erota toisistaan Ranskan alueella ja heidän on oltava yhdessä rajalla maasta lähdettäessä.

Jos joku osanottajista omasta tahdosta riippumattomista syistä (sairaus, onnettomuustapaus), ei voi palata kotimaahansa matkatovereittensa seurassa, ryhmän johtajan on kohtuullisessa ajassa pyydettävä hänelle Suomen konsulilta yksilöllistä passia sekä ennen lähtöä maasta tiedoitettava Ranskan viranomaisille hänen poissaolonsa syistä.

6) Yhteisluettelosta otetaan yhtä monta jäljennöstä kuin on ylitettäviä rajoja. Jokaisella rajalla ryhmänjohtaja esittää passintarkastukselle alkuperäisluettelon samoinkuin jäljennöksen siitä.

Ao. viranomainen palauttaa ryhmänjohtajalle kontrollimuodollisuuksien jälkeen alkuperäisluettelon varustettuna ryhmän matkaa koskevilla leimauksilla.

7) Tämä sopimus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 1955. Kummankin maan hallitus voi irtisanoa sen kahden kuukauden määräaikaa noudattamalla.

NOOTTIENVAIHTO 2. Pariisissa oleva Suomen suurlähetystö Ranskan ulkoasiainministeriölle.

Pariisissa 27 päivänä huhtikuuta 1955.

Suomen suurlähetystöllä on kunnia tunnustaa vastaanottaneensa Ulkoasiainministeriön 27 päivänä huhtikuuta 1955 päivätyn, näin kuuluvan verbaalinootin:

"Ulkoasiainministeriöllä on kunnia saattaa ----- kahden kuukauden määräaikaa noudattamalla."

Suomen suurlähetystöllä on täten kunnia vahvistaa, että Suomen hallitus hyväksyy edelläolevan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.