21/1954

Asetus Suomen ja Kreikan kesken maahantuloleimausten poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Kreikan kesken 12 ja 19 päivinä kesäkuuta 1954 tapahtuneella noottienvaihdolla on sovittu maahantuloleimausten poistamisesta toisaalta Suomen ja toisaalta Kreikan väliltä, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Naantalissa 16 päivänä heinäkuuta 1954.

Suomen ja Kreikan kesken maahantuloleimausten poistamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Ateenan-lähettiläs Kreikan ulkoasiainministerille.

Ateena, 12 päivänä kesäkuuta 1954.

Herra Ministeri,

Suomen ja Kreikan välisten suhteiden kehittämiseksi sekä matkustajaliikenteen helpottamiseksi Suomen hallitus on valmis seuraavilla perusteilla tekemään sopimuksen Kreikan hallituksen kanssa passeihin merkittävien maahantuloleimausten poistamisesta:

1. Suomen ja Kreikan kansalaiset, lähtömaastaan riippumatta, voivat ilman edeltäkäsin hankittua maahantulolupaa saapua Kreikkaan ja vastaavasti Suomeen edellyttäen, että heillä on voimassaoleva kotimaan passi. Pisin sallittu oleskeluaika on kolme kuukautta kustakin maahantulosta lukien. Sellaisten Suomen tai Kreikan kansalaisten, jotka haluavat oleskella Kreikassa tai vastaavasti Suomessa kauemmin kuin edellämainitun määräajan, on paikallisilta viranomaisilta saatava siihen tarvittava lupa, jonka myöntäminen tai epääminen on sanottujen viranomaisten vapaasti harkittavissa.

2. Pidetään sovittuna, että maahantulolupien poistaminen ei vapauta Kreikkaan ja vastaavasti Suomeen saapuvia Suomen ja Kreikan kansalaisia velvollisuudesta noudattaa ulkomaalaisten maahantulosta, oleskelusta ja ansiotyöstä annettuja Suomen ja Kreikan lakeja ja asetuksia.

Kummankin sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset pidättävät itselleen oikeuden kieltää epäsuotaviksi katsomiltaan henkilöiltä maahantulon tai oleskelun asianomaisessa maassa.

3. Tämän sopimuksen 1. artiklan määräyksiä ei sovelleta sellaisiin Suomen ja Kreikan kansalaisiin, joiden tarkoituksena on matkustaa Kreikkaan tai vastaavasti Suomeen harjoittaakseen siellä tointa tai ammattia tahi suorittaakseen muuta ansiotyötä; heidän on välttämättä edeltäkäsin saatava työlupa ja tarvittava maahantulolupa asianomaisen maan lähetystöltä tai konsulinvirastoilta.

4. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1954. Kumpikin sopimuspuoli voi hyväksyttävistä syistä väliaikaisesti lopettaa sen voimassaolon. Voimassaolon lopettamisesta on diplomaattista tietä viipymättä ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle.

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen noudattamalla kolmen kuukauden irtisanomisaikaa.

Vastaanottakaa jne.

NOOTTIENVAIHTO 2. Kreikan ulkoasiainministeri Suomen Ateenan-lähettiläälle.

Ateena, 19 päivänä kesäkuuta 1954.

Herra Ministeri,

12 päivänä kesäkuuta 1954 päivätyllä kirjelmällä n:o 480 Teidän Ylhäisyytenne on halunnut saattaa tietooni seuraavaa:

"Suomen ja Kreikan välisten suhteiden kehittämiseksi sekä matkustajaliikenteen helpottamiseksi Suomen hallitus on valmis seuraavilla perusteilla tekemään sopimuksen Kreikan hallituksen kanssa passeihin merkittävien maahantuloleimausten poistamisesta:

1. Suomen ja Kreikan kansalaiset, lähtömaastaan riippumatta, voivat edeltäkäsin hankittua maahantulolupaa saapua Kreikkaan ja vastaavasti Suomeen edellyttäen, että heillä on voimassaoleva kotimaan passi. Pisin sallittu oleskeluaika on kolme kuukautta kustakin maahantulosta lukien. Sellaisten Suomen tai Kreikan kansalaisten, jotka haluavat oleskella Kreikassa tai vastaavasti Suomessa kauemmin kuin edellämainitun määräajan, on paikallisilta viranomaisilta saatava siihen tarvittava lupa, jonka myöntäminen tai epääminen on sanottujen viranomaisten vapaasti harkittavissa.

2. Pidetään sovittuna, että maahantulolupien poistaminen ei vapauta Kreikkaan ja vastaavasti Suomeen saapuvia Suomen ja Kreikan kansalaisia velvollisuudesta noudattaa ulkomaalaisten maahantulosta, oleskelusta ja ansiotyöstä annettuja Suomen ja Kreikan lakeja ja asetuksia.

Kummankin sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset pidättävät itselleen oikeuden kieltää epäsuotaviksi katsomiltaan henkilöiltä maahantulon tai oleskelun asianomaisessa maassa.

3. Tämän sopimuksen 1. artiklan määräyksiä ei sovelleta sellaisiin Suomen ja Kreikan kansalaisiin, joiden tarkoituksena on matkustaa Kreikkaan tai vastaavasti Suomeen harjoittaakseen siellä tointa tai ammattia tahi suorittaakseen muuta ansiotyötä; heidän on välttämättä edeltäkäsin saatava työlupa ja tarvittava maahantulolupa asianomaisen maan lähetystöltä tai konsulinvirastoilta.

4. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1954. Kumpikin sopimuspuoli voi hyväksyttävistä syistä väliaikaisesti lopettaa sen voimassaolon. Voimassaolon lopettamisesta on diplomaattista tietä viipymättä ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle.

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen noudattamalla kolmen kuukauden irtisanomisaikaa."

Ilmoitan kunnioittavasti, että Kreikan hallitus suostuu edelläolevaan.

Vastaanottakaa jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.