20/1954

Asetus Suomen ja Saksan Liittotasavallan kesken maahantuloleimausten poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Saksan Liittotasavallan kesken 26 päivänä kesäkuuta 1954 tapahtuneella noottienvaihdolla on sovittu maahantuloleimausten poistamisesta toisaalta Suomen ja toisaalta Saksan Liittotasavallan väliltä, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Naantalissa 16 päivänä heinäkuuta 1954.

Suomen ja Saksan Liittotasavallan kesken maahantuloleimausten poistamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO. 1. Ulkoasiainministeriö Saksan Liittotasavallan Helsingissä olevalle kaupalliselle edustustolle.

Viitaten viime viikkojen aikana käytyihin neuvotteluihin ulkoasiainministeriö kunnioittavasti ilmoittaa Saksan Liittotasavallan kaupalliselle edustustolle seuraavaa:

Suomen Tasavallan hallitus on valmis tekemään sopimuksen maahantuloleimausten poistamisesta Saksan Liittotasavallan hallituksen kanssa seuraavilla perusteilla:

1. Saksan kansalaiset, joilla on Saksan Liittotasavallan voimassa oleva passi tai lapsipassi (Kinderausweis), ja Suomen kansalaiset, joilla on voimassa oleva passi, voivat ilman maahantulolupaa saapua Suomeen ja Saksan Liittotasavallan alueelle, paitsi kohdassa 2 mainituissa tapauksissa.

2. Sellaisten Saksan ja Suomen kansalaisten, joiden tarkoituksena on matkustaa Suomeen tai Saksan Liittotasavallan alueelle oleskellakseen siellä kauemmin kuin kolme kuukautta, taikka harjoittaakseen siellä tointa tai ammattia taikka tehdäkseen muuta ansiotyötä, on etukäteen hankittava maahantulolupa. Maahantulolupa annetaan lunastuksetta.

3. Saksan ja Suomen kansalaiset ovat, oleskellessaan Suomessa ja Saksan Liittotasavallan alueella, siellä voimassa olevien ulkomaalaisten maassaoleskelua ja ansiotyön suorittamista koskevien määräysten alaisia. Kumpikin hallitus pidättää itselleen oikeuden kieltää epäsuotaviksi katsomiltaan henkilöiltä maahantulon tai oleskelun alueellaan.

4. Sellaiset Saksan ja Suomen kansalaiset, joilla on Suomen tai vastaavasti Saksan oleskelulupa, voivat oleskelulupansa voimassaoloaikana palata Suomeen tai Saksan Liittotasavallan alueelle ilman maahantulolupaa.

5. Kumpikin hallitus voi heti lopettaa tämän sopimuksen voimassaolon, milloin siihen on painavia syitä. Voimassaolon lopettamisesta on diplomaattista tietä viipymättä ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle.

6. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1954; kumpikin hallitus voi irtisanoa sen noudattamalla kolmen kuukauden irtisanomisaikaa.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1954.

NOOTTIENVAIHTO. 2. Saksan Liittotasavallan Helsingissä oleva kaupallinen edustusto ulkoasiainministeriölle.

Viitaten viime viikkojen aikana käytyihin neuvotteluihin Saksan Liittotasavallan kaupallinen edustusto kunnioittavasti tunnustaa vastaanottaneensa ulkoasiainministeriön tälle päivälle päivätyn verbaalinootin, joka kuuluu seuraavasti:

"Suomen Tasavallan hallitus on valmis tekemään sopimuksen maahantuloleimausten poistamisesta Saksan Liittotasavallan hallituksen kanssa seuraavilla perusteilla:

1. Saksan kansalaiset, joilla on Saksan Liittotasavallan voimassa oleva passi tai lapsipassi (Kinderausweis), ja Suomen kansalaiset, joilla on voimassa oleva passi, voivat ilman maahantulolupaa saapua Suomeen ja Saksan Liittotasavallan alueelle, paitsi kohdassa 2 mainituissa tapauksissa.

2. Sellaisten Saksan ja Suomen kansalaisten, joiden tarkoituksena on matkustaa Suomeen tai Saksan Liittotasavallan alueelle oleskellakseen siellä kauemmin kuin kolme kuukautta, taikka harjoittaakseen siellä tointa tai ammattia taikka tehdäkseen muuta ansiotyötä, on etukäteen hankittava maahantulolupa. Maahantulolupa annetaan lunastuksetta.

3. Saksan ja Suomen kansalaiset ovat, oleskellessaan Suomessa ja Saksan Liittotasavallan alueella, siellä voimassa olevien ulkomaalaisten maassaoleskelua ja ansiotyön suorittamista koskevien määräysten alaisia. Kumpikin hallitus pidättää itselleen oikeuden kieltää epäsuotaviksi katsomiltaan henkilöiltä maahantulon tai oleskelun alueellaan.

4. Sellaiset Saksan ja Suomen kansalaiset, joilla on Suomen tai vastaavasti Saksan oleskelulupa, voivat oleskelulupansa voimassaoloaikana palata Suomeen tai Saksan Liittotasavallan alueelle ilman maahantulolupaa.

5. Kumpikin hallitus voi heti lopettaa tämän sopimuksen voimassaolon, milloin siihen on painavia syitä. Voimassaolon lopettamisesta on diplomaattista tietä viipymättä ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle.

6) Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1954; kumpikin hallitus voi irtisanoa sen noudattamalla kolmen kuukauden irtisanomisaikaa."

Saksan Liittotasavallan kaupallinen edustusto kunnioittavasti ilmoittaa täten, että Saksan Liittotasavalta suostuu edelläolevaan.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1954.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.