16/1954

Asetus Suomen ja Ranskan kesken maahantuloleimausten poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Ranskan kesken 19 ja 25 päivinä toukokuuta 1954 tapahtuneella noottienvaihdolla on sovittu maahantuloleimausten poistamisesta toisaalta Suomen ja toisaalta Ranskan väliltä, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1954.

Suomen ja Ranskan kesken maahantuloleimausten poistamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Ranskan ulkoasiainministeriö Suomen Pariisissa olevalle lähetystölle.

Viitaten Suomen lähetystön äskettäin tekemiin esityksiin ulkoasiainministeriö kunnioittavasti ilmoittaa lähetystölle, että Ranskan hallitus, joka samoin haluaa helpoittaa Ranskan ja Suomen kansalaisten matkustusmahdollisuuksia, on valmis seuraavilla perusteilla tekemään sopimuksen Suomen hallituksen kanssa:

1. Suomen kansalaiset, oleskelupaikastaan riippumatta, voivat ilman Ranskan maahantulolupa saapua enintään kolmen kuukauden oleskelua varten Ranskaan, Algeriaan ja Ranskan neljään merentakaiseen departementtiin (Guayana, Guadeloupe, Martinique ja Réunion), edellyttäen, että heillä on voimassaoleva passi.

2. Ranskan kansalaiset, oleskelupaikastaan riippumatta, voivat ilman Suomen maahantulolupa saapua Suomeen enintään kolmen kuukauden oleskelua varten, edellyttäen, että heillä on voimassaoleva passi.

3. Edelläolevista määräyksistä poiketen viisumipakko jää edelleen voimaan niihin Ranskan tai Suomen kansalaisiin nähden, jotka saapuvat edellämainituille alueille yli kolmen kuukauden yhtäjaksoista oleskelua varten tai harjoittaakseen siellä ammattia tai tointa tahi suorittaakseen muuta palkattua ansiotyötä. Maahantulolupaa on anottava ennen matkalle lähtöä niiltä Ranskan tai Suomen konsuliviranomaisilta, jotka ovat toimivaltaisia hakijan asuinpaikkakunnalla.

4. Kumpikin hallitus pidättää itselleen oikeuden kieltää epäsuotavaksi katsomaltaan matkustajalta maahantulon tai oleskelun alueellaan.

5. Tämän sopimuksen tarkoittama, enintään kolmen kuukauden oleskeluja koskeva viisumipakon poisto ei vapauta Ranskan eikä Suomen kansalaisia velvollisuudesta tarkoin noudattaa ulkomaalaisten oleskelusta annettuja Suomen ja vastaavasti Ranskan lakeja ja asetuksia.

6. Maahansaapumiseen kaikille muille kuin 1 kohdassa mainituille Ranskan alueille vaaditaan edelleenkin Ranskan maahantulolupa.

7. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1954, ilman aikarajoitusta. Kumpikin sopimuspuoli voi kuitenkin sanoa sen irti noudattamalla kahden kuukauden irtisanomisaikaa.

Ministeriö pyytää mahdollisimman pian saada tietää Suomen hallituksen kannan asiassa.

19 päivänä toukokuuta 1954.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen Pariisissa oleva lähetystö Ranskan ulkoasiainministeriölle.

Suomen lähetystö kunnioittavasti tunnustaa vastaanottaneensa ulkoasiainministeriön kuluvan toukokuun 19:nnelle päivätyn verbaalinootin, joka kuuluu seuraavasti:

"Viitaten Suomen lähetystön äskettäin tekemiin esityksiin ulkoasiainministeriö kunnioittavasti ilmoittaa lähetystölle, että Ranskan hallitus, joka samoin haluaa helpoittaa Ranskan ja Suomen kansalaisten matkustusmahdollisuuksia, on valmis seuraavilla perusteilla tekemään sopimuksen Suomen hallituksen kanssa:

1. Suomen kansalaiset, oleskelupaikastaan riippumatta, voivat ilman Ranskan maahantulolupa saapua enintään kolmen kuukauden oleskelua varten Ranskaan, Algeriaan ja Ranskan neljään merentakaiseen departementtiin (Guayana, Guadeloupe, Martinique ja Réunion), edellyttäen, että heillä on voimassaoleva passi.

2. Ranskan kansalaiset, oleskelupaikastaan riippumatta, voivat ilman Suomen maahantulolupa saapua Suomeen enintään kolmen kuukauden oleskelua varten, edellyttäen, että heillä on voimassaoleva passi.

3. Edelläolevista määräyksistä poiketen viisumipakko jää edelleen voimaan niihin Ranskan tai Suomen kansalaisiin nähden, jotka saapuvat edellämainituille alueille yli kolmen kuukauden yhtäjaksoista oleskelua varten tai harjoittaakseen siellä ammattia tai tointa tahi suorittaakseen muuta palkattua ansiotyötä. Maahantulolupaa on anottava ennen matkalle lähtöä niiltä Ranskan tai Suomen konsuliviranomaisilta, jotka ovat toimivaltaisia hakijan asuinpaikkakunnalla.

4. Kumpikin hallitus pidättää itselleen oikeuden kieltää epäsuotavaksi katsomaltaan matkustajalta maahantulon tai oleskelun alueellaan.

5. Tämän sopimuksen tarkoittama, enintään kolmen kuukauden oleskeluja koskeva viisumipakon poisto ei vapauta Ranskan eikä Suomen kansalaisia velvollisuudesta tarkoin noudattaa ulkomaalaisten oleskelusta annettuja Suomen ja vastaavasti Ranskan lakeja ja asetuksia.

6. Maahansaapumiseen kaikille muille kuin 1 kohdassa mainituille Ranskan alueille vaaditaan edelleenkin Ranskan maahantulolupa.

7. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1954, ilman aikarajoitusta. Kumpikin sopimuspuoli voi kuitenkin sanoa sen irti noudattamalla kahden kuukauden irtisanomisaikaa.

Ministeriö pyytää mahdollisimman pian saada tietää Suomen hallituksen kannan asiassa."

Suomen lähetystö kunnioittavasti vahvistaa täten, että Suomen hallitus suostuu edelläolevaan.

Pariisissa, 25 päivänä toukokuuta 1954.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.