18/1951

Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liittyvän Torquayn pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Sitten kun Genèvessä 30 päivänä lokakuuta 1947 tehtyyn, tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liittyvän 21 päivälle huhtikuuta 1951 päivätyn Torquayn pöytäkirjan ja samalle päivälle päivätyn, yleissopimuksen luetteloiden jatkuvasta soveltamisesta tehdyn selityskirjan eräät säännökset samoin kuin ne muutokset, jotka yleissopimuksen 16 päivälle joulukuuta 1950 päivätyssä viidennessä oikaisupöytäkirjassa on tehty yleissopimukseen kuuluvaan Suomen tullimyönnytysluetteloon, on 29 päivänä kesäkuuta 1951 annetulla lailla hyväksytty ja Torquayn pöytäkirja 5 päivänä heinäkuuta 1951 Suomen puolesta allekirjoitettu, määrätään, että sanottu pöytäkirja tulee voimaan 4 päivänä elokuuta 1951.

Edellisessä momentissa mainittu selityskirja, joka Suomen puolesta allekirjoitettiin 5 päivänä heinäkuuta 1951, ja viides oikaisupöytäkirja, joka Suomen puolesta allekirjoitettiin 16 päivänä joulukuuta 1950, ovat voimassa, niinkuin niistä on sovittu.

2 §.

Jos jollekin tuotteelle Torquayn pöytäkirjan A-liitteeseen sisältyvässä Suomen luettelossa edellytetyn kohtelun ja samalle tuotteelle yleissopimukseen liittyvässä Suomen nykyisessä luettelossa edellytetyn kohtelun välillä esiintyy erilaisuutta, on A-liitteeseen sisältyvässä luettelossa edellytetty kohtelu määräävä.

Tätä pykälää sovellettaessa mahdollisesti syntyvät tulkintakysymykset ratkaisee valtiovarainministeriö.

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1951.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.