17/1951

Laki eräiden tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liittyvän Torquayn pöytäkirjan säännösten hyväksymisestä.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Genèvessä 30 päivänä lokakuuta 1947 tehtyyn, tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liittyvän 21 päivälle huhtikuuta 1951 päivätyn Torquayn pöytäkirjan ja samalle päivälle päivätyn, yleissopimuksen luetteloiden jatkuvasta soveltamisesta tehdyn selityskirjan säännökset samoin kuin ne muutokset, jotka yleissopimuksen 16 päivälle joulukuuta 1950 päivätyssä viidennessä oikaisupöytäkirjassa on tehty yleissopimukseen kuuluvaan Suomen tullimyönnytysluetteloon, olkoot, mikäli kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa, niinkuin niistä on sovittu.

2 §.

Jos jollekin tuotteelle Torquayn pöytäkirjan A-liitteeseen sisältyvässä Suomen luettelossa edellytetyn kohtelun ja samalle tuotteelle yleissopimukseen liittyvässä Suomen nykyisessä luettelossa edellytetyn kohtelun välillä esiintyy erilaisuutta, on A-liitteeseen sisältyvässä luettelossa edellytetty kohtelu määräävä.

3 §.

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1951.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.