1/1951

Asetus Ruotsin kanssa virka-avusta veroasioissa tehdyn sopimuksen soveltamisesta perintöveron perimiseen.

Sitten kun Suomen ja Ruotsin hallitukset 10 päivänä maaliskuuta 1943 molempien maiden välillä virka-avusta veroasioissa tehtyyn sopimukseen (sop. sarja 6-7/43) liittyvän päättöpöytäkirjan 5 kohdan nojalla ovat 29 päivänä joulukuuta 1950 Helsingissä tapahtuneella noottienvaihdolla sopineet mainitun sopimuksen soveltamisesta myös perintöveron perimiseen, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että puheena oleva soveltamisalan laajentaminen on oleva voimassa 1 päivästä tammikuuta 1951, niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1951.

Sopimus Ruotsin kanssa virka-avusta veroasioissa tehdyn sopimuksen soveltamisesta perintöveron perimiseen.

NOOTTIENVAIHTO 1. Ruotsin Helsingissä oleva lähettiläs Suomen ulkoasiainministerille.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1950.

Herra Ministeri,

Viitaten 10 päivälle maaliskuuta 1943 päivätyn Ruotsin ja Suomen välisen virka-apua veroasioissa koskevan sopimuksen sekä 31 päivälle maaliskuuta 1950 päivätyn perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemistä koskevan sopimuksen tekoa edeltäneisiin neuvotteluihin, on minulla kunnia ilmoittaa, että hallitukseni on valmis hyväksymään seuraavan sopimuksen, mikäli Suomen hallitus on halukas antamaan vastaavan selityksen.

Ruotsi sitoutuu soveltamaan Ruotsin ja Suomen välistä, 10 päivälle maaliskuuta 1943 virka-avusta veroasioissa tehtyä sopimusta myös perintöveron perimiseen. Puheenaoleva sopimuksen soveltamisalan laajentaminen on voimassa siitä päivästä lukien, jolloin vastaava laajentaminen on Suomen taholta toteutettu.

Olisin kiitollinen saadessani mahdollisimman pian Suomen hallituksen vastauksen.

Vastaanottakaa, jne.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen ulkoasiainministeri Ruotsin Helsingissä olevalle lähettiläälle.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1950.

Herra Lähettiläs,

Tälle päivälle päivätyllä kirjelmällä olette minulle ilmoittanut seuraavaa:

"Viitaten 10 päivälle maaliskuuta 1943 päivätyn Ruotsin ja Suomen välisen virka-apua veroasioissa koskevan sopimuksen sekä 31 päivälle maaliskuuta 1950 päivätyn perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemistä koskevan sopimuksen tekoa edeltäneisiin neuvotteluihin, on minulla kunnia ilmoittaa, että hallitukseni on valmis hyväksymään seuraavan sopimuksen, mikäli Suomen hallitus on halukas antamaan vastaavan selityksen.

Ruotsi sitoutuu soveltamaan Ruotsin ja Suomen välistä, 10 päivälle maaliskuuta 1943 virka-avusta veroasioissa tehtyä sopimusta myös perintöveron perimiseen. Puheena oleva sopimuksen soveltamisalan laajentaminen on voimassa siitä päivästä lukien, jolloin vastaava laajentaminen on Suomen taholta toteutettu.

Olisin kiitollinen saadessani mahdollisimman pian Suomen hallituksen vastauksen."

Vastauksena kirjelmäänne minulla on kunnia ilmoittaa, että Tasavallan hallitus on päättänyt soveltaa 10 päivänä maaliskuuta 1943 tehtyä sopimusta myös perintöveron perimiseen sekä toteuttaa tämän soveltamisalan laajentamisen 1 päivästä tammikuuta 1951 lukien.

Vastaanottakaa, jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.