39/1950

Asetus Suomen ja Italian kesken tehdyn terveys- ja konsulitodistusten vastavuoroista poistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Italian kesken on noottien vaihdolla 6 päivältä marraskuuta 1950 sovittu vuoden 1926 kansainvälisen terveydenhoitosopimuksen (222/36) 49 artiklan edellyttämien terveystodistusten ja konsulien antamien todistusten vastavuoroisesta poistamisesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1950.

Suomen ja Italian kesken tehty terveys- ja konsulitodistusten vastavuoroista poistamista koskeva sopimus

NOOTTIEN VAIHTO 1. Italian Helsingissä oleva lähettiläs ulkoasiainministerille:

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1950.

Herra Ministeri,

Viitaten Italian lähetystön ja Ulkoasiainministeriön välillä tapahtuneeseen, meriliikenteessä käytettyjen terveystodistusten poistamista koskevaan mielipiteiden vaihtoon, on minulla kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Italian hallitus on valmis sopimaan Suomen hallituksen kanssa seuraavasta:

1) Meriliikenteessä käytetyt terveystodistukset, jotka on laadittu vuoden 1926 Kansainvälisen terveydenhoitosopimuksen 49 artiklan mukaisesti, ja niihin liittyvät konsulien antamat todistukset poistetaan käytännöstä Suomen ja Italian välillä;

2) Edellämainitut terveystodistukset korvataan vuonna 1944 Washingtonissa tehdyn Kansainvälisen terveydenhoitosopimuksen 15:nen artiklan mukaisilla terveysilmoituksilla;

3) Tämä sopimus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1950. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sen kaksi kuukautta etukäteen tapahtuvalla ilmoituksella.

Olisin kiitollinen jos Teidän Ylhäisyytenne ystävällisesti ilmoittaisi minulle, että Suomen hallitus hyväksyy ylläesitetyn.

Vastaanottakaa j.n.e.

NOOTTIEN VAIHTO 2. Ulkoasiainministeri Italian Helsingissä olevalle lähettiläälle:

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1950.

Herra Ministeri,

Tänä päivänä päivätyllä kirjeellä on Teidän Ylhäisyytenne ystävällisesti ilmoittanut minulle seuraavaa:

"Viitaten Italian lähetystön ja Ulkoasiainministeriön välillä tapahtuneeseen, meriliikenteessä käytettyjen terveystodistusten poistamista koskevaan mielipiteiden vaihtoon, on minulla kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Italian hallitus on valmis sopimaan Suomen hallituksen kanssa seuraavasta:

1) Meriliikenteessä käytetyt terveystodistukset, jotka on laadittu vuoden 1926 Kansainvälisen terveydenhoitosopimuksen 49 artiklan mukaisesti, ja niihin liittyvät konsulien antamat todistukset poistetaan käytännöstä Suomen ja Italian välillä;

2) Edellämainitut terveystodistukset korvataan vuonna 1944 Washingtonissa tehdyn Kansainvälisen terveydenhoitosopimuksen 15:nen artiklan mukaisilla terveysilmoituksilla;

3) Tämä sopimus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1950. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sen kaksi kuukautta etukäteen tapahtuvalla ilmoituksella.

Olisin kiitollinen jos Teidän Ylhäisyytenne ystävällisesti ilmoittaisi minulle, että Suomen hallitus hyväksyy ylläesitetyn."

Minulla on kunnia ilmoittaa, että Suomen hallitus hyväksyy ylläesitetyn.

Vastaanottakaa j.n.e.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.