27/1950

Asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Israelin kanssa Pariisissa noottien vaihdolla 9 ja 27 päivältä helmikuuta 1950 tehdyn kauppasopimuksen eräät säännökset on tänään annetulla lailla hyväksytty, säädetään ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia erinäisiä asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, että puheena oleva sopimus on voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1950 lukien.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1950.

Israelin kanssa tehty kauppasopimus

Noottienvaihto. 1) Suomen Pariisissa oleva lähettiläs Israelin Pariisissa olevalle lähettiläälle.

Pariisissa, 7 päivänä helmikuuta 1950.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että hallitukseni on valtuuttanut minut Suomen ja Israelin välisten kauppasuhteiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi tekemään Israelin hallituksen kanssa seuraavan kauppasopimuksen:

a) Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat vastavuoroisesti myöntämään toisilleen, ehdottoman ja rajoittamattoman suosituimmuuden kaikessa, mikä koskee tuontitulleja lisämaksuineen ja niiden perimismuotoa sekä tullikäsittelyyn ehkä kohdistuvia määräyksiä, muodollisuuksia ja maksuja;

b) Näin ollen ei kummankaan sopimuspuolen alueelta peräisin oleviin luonnon- tai teollisuustuotteisiin saa missään tapauksessa edellämainituissa kohdin soveltaa muita tai korkeampia tulleja, maksuja ja rasituksia, jotka kohdistuvat tuontitavaroihin, eikä myöskään muita tai rasittavampia määräyksiä ja muodollisuuksia kuin niitä, jotka kohdistuvat mistä tahansa kolmannesta maasta peräisin oleviin samanlaisiin tuotteisiin;

c) Samaten ei kummankaan sopimuspuolen alueelta toisen sopimuspuolen alueelle vietäviksi määrättyihin luonnon- tai teollisuustuotteisiin saa missään tapauksessa näissä kohdin soveltaa muita tai korkeampia tulleja, maksuja ja rasituksia eikä myöskään muita tai rasittavampia määräyksiä ja muodollisuuksia kuin niitä, jotka kohdistuvat minkä tahansa kolmannen maan alueille vietäviksi määrättyihin samanlaisiin tuotteisiin;

d) Kaikkia niitä etuja, etuoikeuksia ja erikoisvapauksia, jotka toinen sopimuspuoli on edelläsanotuissa kohdin myöntänyt tai vastedes myöntää mistä tahansa kolmannesta maasta peräisin oleville tai minkä tahansa kolmannen maan alueelle vietäviksi määrätyille luonnon- tai teollisuustuotteille, on viipymättä ilman vastiketta sovellettava toisen sopimuspuolen alueelta peräisin oleviin tai sinne vietäviksi määrättyihin samanlaisiin tuotteisiin;

e) Sopimukseen sovelletaan kummankin sopimuspuolen erikoismääräyksiä ja sopimus tulee voimaan sopimuspuolten määräämänä päivänä. Sopimus on voimassa vuoden sen voimaantulopäivästä lukien ja päättyy kolmen kuukauden ennakkoilmoituksen jälkeen laskettuna siitä päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on toiselle kirjallisesti tehnyt irtisanomisilmoituksen. Kumpikaan sopimuspuoli ei kuitenkaan voi sanoa sopimusta irti ennenkuin 12 kuukautta sopimuksen voimaantulon jälkeen.

Siinä tapauksessa, että Israelin hallitus hyväksyy edelläesitetyn, minulla on kunnia ehdottaa, että tätä noottia ja vastausta, jonka Teidän Ylhäisyytenne ystävällisesti siihen antaa, pidettäisiin molempien maitten välisenä sopimuksena.

Vastaanottakaa j. n. e.

Noottienvaihto. 2) Israelin Pariisissa oleva lähettiläs Suomen Pariisissa olevalle lähettiläälle.

Pariisissa, 27 päivänä helmikuuta 1950.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän 9 päivänä helmikuuta 1950 päivätty kirjelmänne, jonka sisällön olen saattanut hallitukseni tietoon.

Olen iloinen voidessani nyt ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että senjälkeen kun hallitukseni on hyväksynyt Suomen hallituksen tekemät ehdotukset, tätä kirjelmien vaihtoa voidaan pitää maittemme välisenä kauppasopimuksena seuraavasti:

a) Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat vastavuoroisesti myöntämään toisilleen ehdottoman ja rajoittamattoman suosituimmuuden kaikessa, mikä koskee tuontitulleja lisämaksuineen ja niiden perimismuotoa sekä tullikäsittelyyn ehkä kohdistuvia määräyksiä, muodollisuuksia ja maksuja;

b) Näin ollen ei kummankaan sopimuspuolen alueelta peräisin oleviin luonnon- tai teollisuustuotteisiin saa missään tapauksessa edellämainituissa kohdin soveltaa muita tai korkeampia tulleja, maksuja ja rasituksia, jotka kohdistuvat tuontitavaroihin, eikä myöskään muita tai rasittavampia määräyksiä ja muodollisuuksia kuin niitä, jotka kohdistuvat mistä tahansa kolmannesta maasta peräisin oleviin samanlaisiin tuotteisiin;

c) Samaten ei kummankaan sopimuspuolen alueelta toisen sopimuspuolen alueelle vietäviksi määrättyihin luonnon- tai teollisuustuotteisiin saa missään tapauksessa näissä kohdin soveltaa muita tai korkeampia tulleja, maksuja ja rasituksia eikä myöskään muita tai rasittavampia määräyksiä ja muodollisuuksia kuin niitä, jotka kohdistuvat minkä tahansa kolmannen maan alueille vietäviksi määrättyihin samanlaisiin tuotteisiin;

d) Kaikkia niitä etuja, etuoikeuksia ja erikoisvapauksia, jotka toinen sopimuspuoli on edelläsanotuissa kohdin myöntänyt tai vastedes myöntää mistä tahansa kolmannesta maasta peräisin oleville tai minkä tahansa kolmannen maan alueelle vietäviksi määrätyille luonnon- tai teollisuustuotteille, on viipymättä ilman vastiketta sovellettava toisen sopimuspuolen alueelta peräisin oleviin tai sinne vietäviksi määrättyihin samanlaisiin tuotteisiin;

e) Sopimukseen sovelletaan kummankin sopimuspuolen erikoismääräyksiä ja sopimus tulee voimaan sopimuspuolten määräämänä päivänä. Sopimus on voimassa vuoden sen voimaantulopäivästä lukien ja päättyy kolmen kuukauden ennakkoilmoituksen jälkeen laskettuna siitä päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on toiselle kirjallisesti tehnyt irtisanomisilmoituksen. Kumpikaan sopimuspuoli ei kuitenkaan voi sanoa sopimusta irti ennenkuin 12 kuukautta sopimuksen voimaantulon jälkeen.

Vastaanottakaa j.n.e.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.