21/1950

Suomen ja Luxemburgin välillä maahantuloleimauksien poistamisesta tehty sopimus.

Suomen Hallituksen, jota edustaa Hänen Ylhäisyytensä Herra R. Numelin, Suomen Erikoislähettiläs ja Täysivaltainen Ministeri Luxemburgissa, ja Luxemburgin Suurherttuakunnan Hallituksen, jota edustaa Hänen Ylhäisyytensä Herra Pierre Dupong, Pääministeri, va. Ulkoasiainministeri, välillä on tehty seuraava sopimus:

1) Suomen ja Luxemburgin kansalaiset, joilla on voimassa oleva ulkomaanpassi, voivat saapua vastaavasti Luxemburgiin ja Suomeen ja oleskella siellä korkeintaan kahden peräkkäisen kuukauden ajan, mistä tahansa lähtökohdasta ja mitä tahansa reittiä käyttäen ilman, että heidän olisi tarpeen etukäteen hankkia maahantuloleimaus.

2) Suomen ja Luxemburgin kansalaisilta, jotka haluavat oleskella vastaavasti Luxemburgissa ja Suomessa kauemmin kuin kahden peräkkäisen kuukauden ajan, siellä työskennellä korvausta vastaan tai harjoittaa ammattia tai liiketoimintaa, vaaditaan jatkuvasti maahantuloleimaus.

3) Maahantuloleimauksesta vapauttaminen ei vapauta Suomen ja Luxemburgin kansalaisia, jotka matkustavat vastaavasti Luxemburgiin ja Suomeen, mukautumasta kummassakin maassa voimassaoleviin lakeihin ja määräyksiin, jotka koskevat ulkomaalaisten maahantuloa, maasta poistumista, oleskelua maassa ja ammatin harjoittamista. Niiltä, jotka eivät voi asianomaisille viranomaisille osoittaa täyttävänsä näitä lakeja ja määräyksiä, voidaan kieltää oikeus tulla maahan.

4) Nämä määräykset eivät koske n.s. muukalaispassien ja erikoistodistusten haltijoita, joilta jatkuvasti vaaditaan etukäteen hankittava maahantuloleimaus joka tapauksessa.

5) Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1950. Kumpikin sopimuspuoli voi sen irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Tehty kahtena kappaleena Luxemburgissa 26 päivänä huhtikuuta 1950.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.