17/1950

Asetus Suomen-Ranskan kauppasopimukseen tehdyn kolmannen lisäsopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun eräät Annecyssa 8 päivänä elokuuta 1949 Suomen-Ranskan kauppasopimukseen 13 päivältä heinäkuuta 1921 tehdyn kolmannen lisäsopimuksen säännökset on tänään annetulla lailla hyväksytty ja sopimus ratifioitu, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu lisäsopimus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 1950, niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1950.

Alkuperäinen sopimus: 3/1921

Kolmas lisäsopimus Suomen-Ranskan kauppasopimukseen 13 päivältä heinäkuuta 1921.

Suomen Tasavallan ja Ranskan Tasavallan hallitukset haluten kehittää molempien maiden välistä kauppavaihtoa ovat päättäneet tehdä seuraavat muutokset 13 päivänä heinäkuuta 1921 päivättyyn kauppasopimukseen ja sanotun sopimuksen 20 päivänä helmikuuta 1933 ja 26 päivänä kesäkuuta 1939 päivättyihin lisäsopimuksiin:

1 artikla.

13 päivänä heinäkuuta 1921 päivätyn sopimuksen I artiklan 2 § ja saman sopimuksen 2 artikla, 20 päivänä helmikuuta 1933 päivätyn lisäsopimuksen 4 artikla ja 26 päivänä kesäkuuta 1939 päivätyn lisäsopimuksen 1 artikla muutetaan seuraavasti:

"Alkuperäiset luonnontuotteet tai valmisteet, jotka ovat lähtöisin Ranskan tullialueelta, Algeria mukaanluettuna, sekä muilta ranskalaisilta alueilta ja jotka on lueteltu oheisessa luettelossa I, ovat Suomeen tuotaessa sanotussa luettelossa mainittujen tullimaksujen alaisia."

2 artikla.

26 päivänä kesäkuuta 1939 päivätyn lisäsopimuksen III artikla muutetaan seuraavasti:

"Alkuperäiset suomalaiset ja Suomesta tulevat luonnontuotteet tai valmisteet ovat Ranskan tullialueelle, siihen mukaanluettuna Algeria, samoinkuin muille ranskalaisille alueille tuotaessa niitten alhaisimpien tullimaksujen alaisia, jotka on myönnetty tai voidaan myöntää jollekulle toiselle valtiolle."

"Loukkaamatta edelläolevassa kohdassa säädettyjä määräyksiä, oheisessa luettelossa II mainitut alkuperäiset ja Suomesta tulevat luonnontuotteet tai valmisteet saadaan tuoda Ranskan tullialueelle, Algeria mukaanluettuna, sanotussa luettelossa mainituilla tullimaksuilla."

3 artikla.

Niin kauan kuin Suomi ja Ranska ovat molemmat tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina sanotun sopimuksen 32 artiklan mukaisesti, molemmat korkeat sopimuspuolet soveltavat yleissopimuksen määräämää tullia niihin tuotteisiin, jotka on lueteltu tähän lisäsopimukseen liittyvissä luetteloissa I ja II, huolimatta edellämainittujen 1 ja 2 artiklojen määräyksistä.

Jos korkeat sopimuspuolet tai toinen niistä luopuu yleissopimuksesta, tähän lisäsopimukseen liittyvissä luetteloissa I ja II luetellut tuotteet ovat edelleenkin Suomeen ja Ranskan tullialueille, Algeria mukaanluettuna, tuotaessa yleissopimuksessa eroamispäivänä määrättyjen tullien alaisia.

4 artikla.

Tämä lisäsopimus ratifioidaan ja ratifioimiskirjat vaihdetaan Pariisissa niin pian kuin mahdollista.

Kumpikin korkea sopimuspuoli sitoutuu saattamaan tämän sopimuksen voimaan sinä päivänä, jolloin sopimuspuoli soveltaa Annecyn pöytäkirjan määräyksiä, viimeistään 30 päivänä toukokuuta 1950.

Tämä lisäsopimus voidaan sanoa irti samoilla ehdoilla kuin 13 päivänä heinäkuuta 1921 päivätty kauppasopimus.

Annecy, 8 päivänä elokuuta 1949.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.