7/1950

Asetus Islannin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia, eräitä asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään hallituksen oikeuttamisesta antamaan tarpeen vaatimia säännöksiä Suomen vientikaupan turvaamiseksi 28 päivänä joulukuuta 1945 annetun lain (1289/45) nojalla:

1 §.

Islannin kanssa Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1950 tehty maksusopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

2 §.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1950.

Suomen ja Islannin välinen maksusopimus.

Suomen Tasavallan Hallitus ja Islannin Tasavallan Hallitus ovat molemminpuolisten maksujen järjestämiseksi sopineet seuraavasta:

1 artikla.

Suomen Pankki toimien Suomen hallituksen puolesta avaa Landsbanki Islands nimiin kirjoissaan Englannin punnissa pidettävän korottoman tilin. Tälle tilille suoritetaan niiden juoksevien maksujen vastaarvo, jotka Suomessa olevan velallisen on maksettava Islannissa olevan fyysillisen tai juriidisen henkilön hyväksi.

2 artikla.

Landsbanki Islands toimien Islannin hallituksen puolesta avaa Suomen Pankin nimiin kirjoissaan Englannin punnissa pidettävän korottoman tilin. Tälle tilille suoritetaan niitten juoksevien maksujen vastaarvo, jotka Islannissa olevan velallisen on maksettava Suomessa olevan fyysillisen tai juriidisen henkilön hyväksi.

3 artikla.

1 ja 2 artiklassa mainittuina juoksevina maksuina pidetään paitsi Suomen ja Islannin välisen tavaravaihdon yhteydessä suoritettavia maksuja niihin sisältyen provisiot, vakuutusmaksut, kulut y. m. myös kaikkia muita maksuja molempien maitten välillä. Pääomansiirtoja voidaan kuitenkin toimittaa vain molempien valtiopankkien suostumuksella.

4 artikla.

Suomen Pankki ja Landsbanki Islands ilmoittavat päivittäin toisilleen 1 ja 2 artiklassa mainituille tileille suoritetuista maksuista. Kutakin tällaista ilmoitusta pidetään maksumääräyksenä ja siinä on mainittava kaikki, mikä on tarpeen, jotta vastaavat maksut asianomaisille voidaan suorittaa.

5 artikla.

Suomen Pankki ja Landsbanki Islands suorittavat asianomaisissa maissa oleville vastaanottajille maksuja 120.000 Englannin puntaan asti riippumatta siitä, onko tilillä tarvittavia varoja. Mikäli velkasaldo ylittää tämän määrän, molemmat hallitukset sopivat tarpeellisista toimenpiteistä tasapainon palauttamiseksi.

6 artikla.

Molemmat hallitukset ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen tämän sopimuksen edellyttämän maksujärjestelyn säännöllisen toiminnan.

7 artikla.

Suomen Pankki ja Landsbanki Islands sopivat teknillisistä seikoista, jotka ovat välttämättömät tämän sopimuksen säännönmukaiselle soveltamiselle.

8 artikla.

Tämä sopimus on voimassa 1 päivästä maaliskuuta 1950 alkaen määräämättömäksi ajaksi. Se voidaan kuitenkin sanoa irti milloin tahansa kolmen kuukauden irtisanomisajoin.

Tehty kaksin kappalein suomen ja ruotsin kielellä Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1950.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.