41/1949

Asetus Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1921 hyväksymän, korvauksen suorittamista maataloustyössä sattuneiden tapaturmien johdosta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään, että Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1921 hyväksymä sopimus, joka koskee korvauksen suorittamista maataloustyössä sattuneiden tapaturmien johdosta, tulee Suomessa voimaan, niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1949.

Sopimus, joka koskee korvauksen suorittamista maataloustyössä sattuneiden tapaturmien johdosta.

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

joka Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kutsusta on kokoontunut Geneveen kolmanteen istuntokauteensa 25 päivänä lokakuuta 1921 ja

joka on päättänyt hyväksyä erinäisiä ehdotuksia, jotka koskevat maataloustyöntekijäin suojelemista tapaturmia vastaan, mikä kysymys on otettu istunnon päiväjärjestyksen neljänteen kohtaan, sekä

joka on päättänyt, että nämä ehdotukset on laadittava kansainvälisen sopimuksen muotoon,

hyväksyy seuraavan sopimuksen, jonka nimenä on oleva "Sopimus, joka koskee maataloustyöntekijäin korvausta, 1921", ja joka on Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioitten ratifioitava Kansainvälisen työjärjestön perussäännön määräysten mukaisesti:

1 Artikla.

Jokainen Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltio, joka ratifioi tämän sopimuksen sitoutuu ulottamaan kaikkiin palkkatyötekijöihin maataloudessa ne lakinsa ja säännöksensä, joiden tarkoituksena on korvausten takaaminen työntekijöille työssä tahi työn johdosta sattuneista tapaturmista.

2 Artikla.

Tämän sopimuksen virallisesta, Kansainvälisen työjärjestön perussäännön määräysten mukaisesta ratifioimisesta on tehtävä ilmoitus Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröimistä varten.

3 Artikla.

Tämä sopimus astuu voimaan sinä päivänä, jolloin pääjohtaja on rekisteröinyt kahden Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltion ratifioimisilmoitukset.

Se on sitova ainoastaan niihin jäsenvaltioihin nähden, joiden ratifioimisilmoitukset Kansainvälisessä työtoimistossa on rekisteröity.

Tämän jälkeen astuu sopimus voimaan kuhunkin jäsenvaltioon nähden, silloin kun sen ratifiointi on rekisteröity Kansainvälisessä työtoimistossa.

4 Artikla.

Niin pian kuin Kansainvälisessä työtoimistossa on rekisteröity kahden Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltion ratifioimisilmoitukset, on Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan ilmoitettava siitä kaikille Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille. Hänen tulee myöskin ilmoittaa heille muiden järjestöjen jäsenvaltioiden tämän jälkeen tekemistä ratifioimisilmoituksista.

5 Artikla.

Jokainen jäsenvaltio, joka ratifioi tämän sopimuksen, sitoutuu, ottamalla huomioon 3 artiklan määräykset, saattamaan 1 artiklan määräykset voimaan viimeistään tammikuun 1 päivänä 1924 sekä ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin näiden määräysten noudattamiseksi.

6 Artikla.

Jokainen Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltio, joka ratifioi tämän sopimuksen, sitoutuu sovelluttamaan sitä siirto-, suojelus- ja alusmaihinsa Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 35 artiklan määräysten mukaisesti.

7 Artikla.

Jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen, olkoon oikeutettu sen irtisanomaan kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin sopimus ensin astui voimaan, tekemällä ilmoituksen Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröimistä varten. Tällainen irtisanominen älköön astuko voimaan ennenkuin yksi vuosi on kulunut siitä, kun Kansainvälinen työtoimisto rekisteröi sitä koskevan ilmoituksen.

8 Artikla.

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston tulee ainakin kerran kymmenessä vuodessa antaa yleiselle konferenssille selostus sopimuksen sovellutuksesta sekä harkita, onko aihetta ottaa konferenssin päiväjärjestykseen kysymys sopimuksen tarkistamisesta tai muuttamisesta.

9 Artikla.

Tämän sopimuksen englannin- ja ranskankielisiä tekstejä on kumpaakin pidettävä alkuperäisenä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.