36/1949

SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Tsekkoslovakian Tasavallan välisten taloudellisten suhteiden väliaikaisesta järjestelystä.

Suomen Tasavallan Presidentti toiselta puolen ja Tsekkoslovakian Tasavallan Presidentti toiselta puolen, haluten lujittaa ja helpottaa näiden kahden valtion välisiä taloudellisia suhteita, ovat odottaessaan kauppa- ja merenkulkusopimuksen solmimista päättäneet tehdä sopimuksen taloudellisten suhteiden väliaikaisesta järjestelystä ja sitä varten nimittäneet täysivaltaisiksi edustajikseen:

Suomen Tasavallan Presidentti:

Kauppa- ja teollisuusministeri Uuno Takin;

Tsekkoslovakian Tasavallan Presidentti:

Erikoislähettilään ja täysivaltaisen ministerin Karel Dufekin,

jotka ovat, vaihdettuaan hyvässä ja asianmukaisessa kunnossa olevat valtakirjansa, sopineet seuraavista määräyksistä.

1 artikla.

Sopimuspuolet sopivat molemminpuolisesta suosituimmuuskohtelusta kaikissa kysymyksissä, jotka koskevat tulleja sekä tuonti- ja vientimaksuja, maksuja, jotka kohdistuvat jompaankumpaan valtioon tuotuun tavaraan, ja kaikkia tuontiin ja vientiin liittyviä määräyksiä ja muodollisuuksia.

2 artikla.

Kummankin valtion luonnolliset ja oikeushenkilöt nauttivat toisen sopimuspuolen alueella kaikissa suhteissa ja vastavuoroisesti samoja etuja kuin suosituimman kansakunnan luonnolliset ja oikeushenkilöt kaikissa kysymyksissä, jotka koskevat kauppaa, teollisuutta ja merenkulkua ja muuta taloudellista toimintaa.

3 artikla.

Kauttakulkuun nähden sopimuspuolet soveltavat vastavuoroisesti keskinäisissä suhteissaan Barcelonassa 20 päivänä huhtikuuta 1921 kauttakulkuvapaudesta tehdyn yleissopimuksen ja sääntöjen määräyksiä.

4 artikla.

Tämän sopimuksen määräykset eivät koske mitään oikeuksia ja etuisuuksia, jotka jompikumpi sopimuspuoli on myöntänyt tai vastedes myöntää rajasuhteiden helpottamiseksi naapurivaltioiden kanssa vyöhykkeellä, joka ei ulotu pitemmälle kuin 15 km rajalinjan kummallekin puolelle.

5 artikla.

Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimisasiakirjat vaihdettava Prahassa mahdollisimman pian.

Sopimus astuu voimaan ratifioimisasiakirjojen vaihtopäivänä.

Tehtiin Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1949 kahtena ranskankielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.