2/1949

Alkuperäinen sopimus: 3/1934

Asetus Australian kanssa tehtyjen sopimusten uudelleen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Australian hallitus on 10 päivänä helmikuuta 1947 allekirjoitetun Suomen rauhansopimuksen 12 artiklan mukaisesti Suomen hallitukselle ilmoittanut, mitkä Suomen kanssa ennen sotaa tehdyt kahdenkeskiset sopimukset se haluaa pitää voimassa tai saattaa uudelleen voimaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että seuraavat sopimukset, sanotussa artiklassa tehdyin varauksin, ovat voimassa:

1. Suomen sekä Ison-Britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kesken 30 päivänä toukokuuta 1924 tehty rikoksentekijäin molemminpuolista luovuttamista koskeva sopimus, jonka säännökset oli ulotettu koskemaan myös Australiaa, siihen luettuina Papua ja Norfolkin saari sekä Uuden Guinean ja Naurun mandaattialueet (nykyään huoltohallintoalueita) (Sopimussarja 40/24).

2. Suomen Tasavallan Hallituksen ja Hänen Brittiläisen Majesteettinsa Hallituksen kesken 21 päivänä kesäkuuta 1924 suomalaisten ja brittiläisten alusten mittakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta tehty sopimus, jota ennen sodan puhkeamista sovellettiin myös Australiaan, siihen luettuina Papua ja Norfolkin saari sekä Uuden Guinean ja Naurun mandaattialueet (Sopimussarja 17/24).

3. Suomen sekä Ison-Britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kesken 11 päivänä elokuuta 1933 oikeudellisesta menettelystä siviili- ja kaupallisluontoisissa asioissa tehty sopimus, johon Australia, siihen luettuina Papua ja Norfolkin saari sekä Uuden Guinean ja Naurun mandaattialueet, oli yhtynyt (Sopimussarja 3/34).

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 1949.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.