1/1949

Suomen ja Argentiinan välillä 9 päivänä joulukuuta 1948 tehty, meri- ja ilmaliikenteen harjoittamisesta johtuvien tulojen kaksinkertaisen verotuksen estämistä koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO. Argentiinan ulkoasiainministeri Suomen Buenos Airesissa olevalle lähettiläälle.

Buenos Airesissa 9 päivänä joulukuuta 1948.

Herra Lähettiläs,

Noudattaen Argentiinan hallituksen toivomusta estää meri- ja ilmaliikenteen harjoittamisesta johtuvien tulojen kaksinkertainen verotus sekä pyrkimystä edistää kaupankäyntiä Suomen kanssa, minulla om kunnia hallitukseni nimessä kääntyä Teidän Ylhäisyytenne puoleen ilmoittaakseni seuraavaa:

1. Lain N:o 11.682 10. artiklan, sellaisena kuin se on vuonna 1947 annetussa laissa, sille antamien valtuuksien perusteella Argentiinan hallitus sitoutuu vastavuoroisuuden nojalla vapauttamaan tuloverosta ja kaikesta muusta taloudellisen hyödyn perusteella suoritettavasta verosta ne tulot, jotka Suomessa kotipaikan omaavat yritykset saavat meri- ja ilmaliikenteen harjoittamisesta Argentiinan Tasavallan ja minkä tahansa toisen maan välillä.

2. Sanonta "meri- ja/tai ilmaliikenteen harjoittaminen" merkitsee laivojen tai ilma-alusten omistajien tai rahtaajien harjoittamaa, henkilöiden tai tavaroiden kuljettamisen käsittävää liiketoimintaa.

3. "Suomessa kotipaikan omaavilla yrityksillä" tarkoitetaan sanotussa maassa asuvia fyysillisiä henkilöitä, joilla ei ole kotipaikkaa Argentiinan Tasavallassa ja jotka harjoittavat meri- tai ilmakuljetusliikennettä samoinkuin Suomen lakien mukaisesti perustettuja pääoma- tai henkilöyhteisöjä, joiden johto ja keskushallinto sijaitsevat sen alueella. Tähän luetaan myös sellainen meri- tai ilmakuljetusliikenne, jota Suomen valtio tai yhteisöt, joissa se on osallisena, harjoittavat.

4. Edellä 1. kohdassa mainittu vapautus verosta käsittää kaikki tammikuun 1 päivästä 1946 lähtien saadut tulot, ja Argentiinan hallitus voi milloin tahansa 6 kuukauden irtisanomisajoin kumota tämän vapautuksen.

Ilmoittaen Teidän Ylhäisyydellenne, että myönteistä vastausta pidetään Korkeitten Sopimuspuolten välisenä sopimuksena, minulla on kunnia j. n. e."

NOOTTIENVAIHTO. Suomen Buenos Airesissa oleva lähettiläs Argentiinan ulkoasiainministerille.

Buenos Airesissa 9 päivänä joulukuuta 1948.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia kääntyä Teidän Ylhäisyytenne puoleen tunnustaen tälle päivälle päivätyn, seuraavan sisältöisen arvoisan noottinne N:o 2736 vastaanoton:

"Noudattaen Argentiinan hallituksen toivomusta välttää meri- ja ilmaliikenteenharjoittamisesta johtuvien tulojen kaksinkertainen verotus sekä pyrkimystä edistää kaupankäyntiä Suomen kanssa, minulla om kunnia hallitukseni nimessä kääntyä Teidän Ylhäisyytenne puoleen ilmoittaakseni seuraavaa:

1. Lain N:o 11.682 10. artiklan, sellaisena kuin se on vuonna 1947 annetussa laissa, sille antamien valtuuksien perusteella Argentiinan hallitus sitoutuu vastavuoroisuuden nojalla vapauttamaan tuloverosta ja kaikesta muusta taloudellisen hyödyn perusteella suoritettavasta verosta ne tulot, jotka Suomessa kotipaikan omaavat yritykset saavat meri- ja ilmaliikenteen harjoittamisesta Argentiinan Tasavallan ja minkä tahansa toisen maan välillä.

2. Sanonta "meri- ja/tai ilmaliikenteen harjoittaminen" merkitsee laivojen tai ilma-alusten omistajien tai rahtaajien harjoittamaa, henkilöiden tai tavaroiden kuljettamisen käsittävää liiketoimintaa.

3. "Suomessa kotipaikan omaavilla yrityksillä" tarkoitetaan sanotussa maassa asuvia fyysillisiä henkilöitä, joilla ei ole kotipaikkaa Argentiinan Tasavallassa ja jotka harjoittavat meri- tai ilmakuljetusliikennettä samoinkuin Suomen lakien mukaisesti perustettuja pääoma- tai henkilöyhteisöjä, joiden johto ja keskushallinto sijaitsevat sen alueella. Tähän luetaan myös sellainen meri- tai ilmakuljetusliikenne, jota Suomen valtio tai yhteisöt, joissa se on osallisena, harjoittavat.

4. Edellä 1. kohdassa mainittu vapautus verosta käsittää kaikki tammikuun 1 päivästä 1946 lähtien saadut tulot, ja Argentiinan hallitus voi milloin tahansa 6 kuukauden irtisanomisajoin kumota tämän vapautuksen.

Ilmoittaen Teidän Ylhäisyydellenne, että myönteistä vastausta pidetään Korkeitten Sopimuspuolten välisenä sopimuksena, minulla on kunnia j. n. e."

Saattaen Teidän Ylhäisyytenne tietoon, että Suomen hallitus hyväksyy ylläjäljennetyn nootin määräykset, haluan ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että:

1. Tulo- ja omaisuusverosta 19 päivänä marraskuuta 1943 annetun lain 6 §:n sille antamien valtuuksien perusteella Suomen hallitus sitoutuu vastavuoroisuuden nojalla vapauttamaan tuloverosta ja kaikesta muusta taloudellisen hyödyn perusteella suoritettavasta verosta ne tulot, jotka Argentiinan Tasavallassa kotipaikan omaavat yritykset saavat meri- ja ilmaliikenteen harjoittamisesta Suomen ja minkä tahansa toisen maan välillä.

2. Sanonta "meri- ja/tai ilmaliikenteen harjoittaminen" merkitsee laivojen tai ilma-alusten omistajien tai rahtaajien harjoittamaa, henkilöiden tai tavaroiden kuljettamisen käsittävää liiketoimintaa.

3. "Argentiinan Tasavallassa kotipaikan omaavilla yrityksillä" tarkoitetaan sanotussa maassa asuvia fyysillisiä henkilöitä, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa ja jotka harjoittavat meri- tai ilmakuljetusliikennettä samoinkuin Argentiinan Tasavallan lakien mukaisesti perustettuja pääoma- tai henkilöyhteisöjä, joiden johto ja keskushallinto sijaitsevat Argentiinassa. Tähän luetaan myös sellainen meri- tai ilmakuljetusliikenne, jota Argentiinan valtio tai yhteisöt, joissa se on osallisena, harjoittavat.

4. Edellä 1. kohdassa mainittu vapautus verosta käsittää kaikki tammikuun 1 päivästä 1946 lähtien saadut tulot, ja Suomen hallitus voi milloin tahansa 6 kuukauden irtisanomisajoin kumota tämän vapautuksen.

Käytän tilaisuutta j. n. e.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.