Alkuperäinen sopimus: 23/1920

Kansainvälisen työjärjestön perussääntöä koskeva muutosasiakirja

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Montrealissa 19 päivänä syyskuuta 1946 kahdennenkymmenennenyhdeksännen istuntokautensa ja

päätettyään hyväksyä erinäisiä ehdotuksia, jotka koskevat Kansainvälisen työjärjestön perussäännön muuttamista, mikä kysymys on toisena kohtana istuntokauden päiväjärjestyksessä,

hyväksyy tänä yhdeksäntenä päivänä lokakuuta 1946 seuraavan Kansainvälisen työjärjestön perussääntöä koskevan muutosasiakirjan, jonka nimenä on oleva "Kansainvälisen työjärjestön perussäännön vuoden 1946 muutosasiakirja":

1 artikla

Siitä päivästä lähtien, jona tämä perussääntöä koskeva muutosasiakirja tulee voimaan, Kansainvälisen työjärjestön perussääntö, jonka nykyisin voimassa oleva teksti on esitetty tämän asiakirjan liitteen ensimmäisellä palstalla, tulee voimaan siinä muutetussa muodossa, joka on esitettynä mainitun liitteen toisella palstalla.

2 artikla

Konferenssin puheenjohtaja ja Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja allekirjoittavat tämän perussääntöä koskevan muutosasiakirjan kaksi autenttista kappaletta. Toinen kappale talletetaan Kansainvälisen työtoimiston arkistoon, toinen lähetetään Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille kirjattavaksi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan määräysten mukaisesti. Pääjohtaja lähettää tästä asiakirjasta oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltiolle.

3 artikla

1. Tämän perussääntöä koskevan muutosasiakirjan ratifioinnit tai viralliset hyväksymiset lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle, joka tiedoittaa niistä jäsenvaltioille.

2. Tämä perussääntöä koskeva muutosasiakirja tulee voimaan sen mukaan, kuin on määrätty Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 36 artiklassa.

3. Tämän asiakirjan tultua voimaan Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja ilmoittaa siitä kaikille Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä kaikille Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan allekirjoittajavaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.