PÖYTÄKIRJA Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken tehtyyn sopimukseen Suomessa olevien Neuvostoliitolle siirtyneiden entisten saksalaisten rahavarojen käytöstä Neuvostoliiton tarpeisiin.

Allekirjoittaessaan tänään Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken tehdyn sopimuksen Suomessa olevien Neuvostoliitolle siirtyneiden entisten saksalaisten rahavarojen käytöstä Neuvostoliiton tarpeisiin Sopimuspuolet ovat sopineet seuraavasta:

1. Moskovassa 30 päivänä huhtikuuta 1946 allekirjoitettu Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken tehty sopimus toimiluvan myöntämisestä Petshengan Nikkeliyhtymälle "Petshengan Nikkelille" Paatsjoen vesivoiman käyttöön ja siihen liittyvä pöytäkirja lakkaavat olemasta voimassa tänään allekirjoitetun sopimuksen voimaantulopäivästä lukien.

2. Suomen Hallitus sitoutuu tänään allekirjoitetun sopimuksen 3 artiklan mukaisesti

a) mahdollisuuksiensa rajoissa antamaan Petshengan Nikkeliyhtymälle "Petshengan Nikkelille" tarpeellista apua, jotta tämä voisi tehdä suomalaisten toiminimien kanssa vesivoimalaitoksen ja säännöstelypadon jälleenrakentamista sekä rakennustarpeiden ja koneiden hankkimista koskevia sopimuksia samoinkuin saada Suomen kansalaisista työläisiä sekä insinöörejä ja teknillistä henkilökuntaa; ja myötävaikuttamaan mainittujen sopimusten täyttämiseksi;

b) kantamaan kaiken vastuun niistä vahingoista ja haitoista, jotka aiheutuvat Niskakosken säännöstelypadon jälleenrakentamisesta sekä Inarinjärven vedenpinnan säännöstelystä Suomen valtion kuntien sekä fyysillisten ja juridisten henkilöiden omistamille Inarinjärven ranta-alueille samoin kuin niistä töistä, joita Suomen valtion laitokset tai fyysilliset tai juridiset henkilöt suorittavat niskakosken padon avulla tapahtuvan Inarinjärven vedenpinnan säännöstelyn yhteydessä.

3. Sopimuspuolet vahvistavat ohjeet Inarinjärven vedenpinnan säännöstelystä Niskakosken padon käytön yhteydessä, ottaen tällöin huomioon sen, mitä tästä asiasta on jo aikaisemmin sovittu.

Näissä ohjeissa määrätään myös "Petshengan Nikkelin" toimihenkilöiden oikeudesta päästä Suomen alueella Paatsvuonon rannalla sijaitseville tarkkailuasemille.

4. Suomen Hallitus takaa Ruotsin kruunun ja Suomen markan välisen kurssin (100 Ruotsin kruunua = 3,790 Suomen markkaa), joka on "Petshengan Nikkeli" Yhtymän taholta suomalaiselle Osakeyhtiö "Imatran Voimalle" niiden kesken 25 päivänä tammikuuta 1947 tehdyn sopimuksen pohjalla tapahtuvien korvausten laskuperusteena, koko mainitun sopimuksen voimassaoloajaksi.

Helsingissä, 3 päivänä helmikuuta 1947.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.