PÖYTÄKIRJA joka liittyy Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken tehdyn Suomessa olevien Neuvostoliitolle siirtyneiden entisten saksalaisten rahavarojen käyttöä Neuvostoliiton tarpeisiin koskevan sopimuksen 9 artiklaan.

Sopimuspuolet ovat sopineet seuraavasta:

1. Suomessa perustetaan pariteettiperiaatteen pohjalla suomalaisneuvostoliittolainen keinokuidun valmistusta harjoittava osakeyhtiö, joka tulee toimimaan jo olemassaolevan suomalaisen "Kuituteollisuusosakeyhtiön" pohjalla. Osakeyhtiön pääoma tulee olemaan neljäsataamiljoonaa (400,000,000) Suomen markkaa, johon kumpikin Sopimuspuoli sijoittaa yhtä suuren osan, eli kaksisataamiljoonaa (200,000,000) Suomen markkaa.

2. Kummallakin Sopimuspuolella on tasavertainen osuus yhtiön asioiden hallinossa ja yhtiön johtokunnassa on molemmilla Sopimuspuolilla yhtä suuri äänimäärä.

Yhtiön johtokunnan puheenjohtaja valitaan Neuvostoliiton edustajista ja varapuheenjohtaja Suomen edustajista.

Laitoksen toiminnan johto kuuluu toimitusjohtajalle, jonka nimittää Suomi ja varatoimitusjohtajalle, jonka nimittää Neuvostoliitto.

Kolmen vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen Suomella on oikeus valita edustajistaan yhtiön johtokunnan puheenjohtaja ja nimittää yhtiön varatoimitusjohtaja ja Neuvostoliitolla vastaavasti oikeus valita edustajistaan yhtiön johtokunnan varapuheenjohtaja ja nimittää yhtiön toimitusjohtaja.

3. Kumpikin Sopimuspuoli myöntää yhtiön rakennustöiden rahoittamiseksi luottoa satakaksikymmentäviisimiljoonaa (125,000,000) Suomen markkaa, eli yhteensä kaksisataaviisikymmentämiljoonaa (250,000,000) Suomen markkaa.

4. Yhtiön perustamista ja toimintajärjestystä koskevista oikeudellisista, rahataloudellisista ja teknillisistä ehdoista Sopimuspuolet määräävät sopimuksella, joka tehdään kuukauden kuluessa tämän pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä.

Helsingissä, 3 päivänä helmikuuta 1947.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.